Filia nr 13, Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, ul. Świdnicka 19

Uwaga!

14 sierpnia biblioteka będzie nieczynna.

Aktualności