Wyspa Książka – kierunek północ

Projekt otrzymał dofinasowanie w ramach Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Cel

Celem projektu jest poprawa dostępu do kultury, poprzez angażowanie rodzin i grup rówieśniczych w twórcze wspólne działania w obszarze literatury oraz podniesienie kompetencji pracowników w zakresie edukacji czytelniczej i docieraniu do nowych grup odbiorców.

Lider i partnerzy projektu

Działania

  1. Job shadowing bibliotekarzy i edukatorów podczas festiwalu literatury w Norwegii.
  2. Dzień polski na Festiwalu w Norwegii/ Dzień norweski na Festiwalu w Polsce: 3 warsztaty z autorami w 3 grupach wiekowych, gra inspirowana mitologią, instalacja wystawiennicza, prezentacja trendów we współczesnej lit. dla dzieci.
  3. Warsztat on-line z ekspertami metodą design-thinking i opracowanie rozwiązań dla Polski i Norwegii w obszarach: metody dotarcia do nieczytających dzieci i rodziców, współczesne skuteczne sposoby komunikacji, budowa publiczności w grupach zagrożonych wykluczeniem.
  4. Międzynarodowe seminarium – realizacja 16 warsztatów i prezentacji, przeszkolenie 100 bibliotekarzy i edukatorów. Publikacja na stronie projektu scenariuszy zajęć.
  5. Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej we Wrocławiu. Większa dostępność przez realizację wydarzeń w rożnych częściach miasta.

Realizując ten projekt mamy szansę na wznowienie edukacji czytelniczej, zdobycie wiedzy, wymianę doświadczeń z bibliotekarzami, ekspertami, edukatorami z Polski i z zagranicy oraz przyjemność obcowania z autorami i ilustratorami literatury dziecięcej.

Fundusze Norweskie

Jak zdobyć nową publiczność czytelniczą? – debata

Czy wszyscy nosimy drewno do lasu, czyli o potrzebie zdobywania nowej publiczności - debata rozpoczynająca projekt "Wyspa Książka - kierunek północ"