O instytucji

Grafika w formie mozaiki przedstawiająca kadry z miasta Wrocław. Na poszczególnych obrazkach znajdują się: Ratusz wrocławski, panorama Ostrowa Tumskiego, zegar z Ratusza Wrocławskiego, Panorama Racławicka, Neon Zoo z lwem, Fontanna, 5 gitar.

Misja

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, korzystając z nowych technologii oraz wiedzy i zaangażowania osób w niej pracujących oferuje otwarty dostęp do zasobów, wspiera procesy wzajemnego uczenia się i przygotowuje odbiorców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Wizja

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu to dynamicznie rozwijająca się instytucja kultury, która buduje i wspiera aktywność kulturalną mieszkańców na wielu poziomach, łącząc dbałość o pierwszy kontakt z książką z wykorzystaniem nowych technologii w promocji twórców, tekstów kultury i nowych idei. Biblioteka pomaga indywidualnym osobom, organizacjom i społecznościom w odkrywaniu potrzeb, które przyczyniają się do ich rozwoju.

O nas

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu im. Tadeusza Różewicza (MBP) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską Wrocławia w 2000 r. Sieć 39 filii bibliotecznych oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA i MultiCentrum obejmuje cały Wrocław i jest połączona systemem bibliotecznym Alma, umożliwiającym przeszukiwanie zasobów biblioteki w jednym katalogu.

Biblioteka to miejsce, które umożliwia bezpłatny dostęp do literatury i e-literatury, a także różnorodnych zbiorów multimedialnych. MBP we Wrocławiu to otwarte dla wszystkich, ciągle zmieniające się miejsce oferujące różnorodne działania: festiwale (społeczno-kulturalne – Feminatywa, podróżnicze – Równoleżnik Zero, cyrkowe – Cyrkopole, cieszące się ogromnym zainteresowaniem dzieci i rodziców imprezy rodzinne (Klub Rodzica), teatrzyk lalkowy, zajęcia z językiem angielskim, prelekcje dla rodziców), konwersacje językowe, inspirowane literaturą mobilne gry miejskie, nocne imprezy w bibliotece czy projekty zaangażowane społecznie, jak Żywa Biblioteka. MBP to miejsce inicjatyw i aktywności dla lokalnych liderów, ale też miejsce edukacji pozaformalnej: warsztatów, kursów – po działania związane z nowymi technologiami.

Społeczność

Społeczność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu tworzy 180 Pracowników, w tym 130 Bibliotekarzy, wśród nich m.in. specjaliści bibliotekoznawstwa, biblioterapii, poloniści, filolodzy, instruktorzy i edukatorzy artystyczni, graficy i menadżerowie kultury.

Społeczność – w szerszym rozumieniu naszej misji – budują czytelnicy legitymujący się kartą biblioteczną i użytkownicy aktywnie korzystający z naszej oferty. Najmłodsi w tym gronie, to dzieci, które otrzymują pierwszą kartę biblioteczną w ramach Wyprawki Wrocławskiej.

Społeczność obecna w przestrzeni MBP to także Partnerzy i Sponsorzy, z którymi realizowane są biblioteczne projekty, w tym innowacje edukacyjne z obszaru kultury i nowych technologii w MultiCentrum i Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA.

Statut MBP
Regulamin MBP
Zasady korzystania


O instytucji w Polskim Języku Migowym

O instytucji MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu w Polskim Języku Migowym – film w serwisie YouTube