Regulamin wypożyczania czytników

Regulamin wypożyczania czytników w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

 1. Z usługi wypożyczania czytników mogą korzystać osoby, które wypełniły kartę zobowiązania.
 2. Wypożyczenie czytnika możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu karty czytelnika, karty UrbanCard lub karty w aplikacji Nasz Wrocław.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 1 czytnik.
 4. Za wypożyczenie czytnika MBP pobiera kaucję w wysokości 50 zł.
 5. Całkowitym okresem wypożyczenia czytnika jest maksymalnie 60 dni:
  1. pierwszy okres wypożyczenia – 30 dni;
  2. wszystkie przedłużenia –  maksymalnie do 30 dni od oryginalnego terminu zwrotu.
 6. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego czytnika, jeśli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin jego zwrotu.
 7. Za przetrzymanie czytnika ponad ustalony termin MBP pobiera opłaty w kwocie 2,00 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.
 8. Za zagubienie lub uszkodzenie czytnika MBP pobiera opłatę w wysokości 450 zł.
 9. Czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarza może zamówić czytnik wypożyczony przez innych czytelników.
 10. Zamówiony czytnik czytelnik może odebrać w terminie do 7 dni od daty realizacji zamówienia.
 11. Czytelnik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania, czy zamówienie zostało już zrealizowane.
 12. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan czytnika przed wypożyczeniem,
  a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.

Wrocław, 24 listopada 2022

Dyrektorka

Anna Janus