Regulamin wypożyczania czytników

Regulamin wypożyczania czytników w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

 1. Z usługi wypożyczania czytników mogą korzystać osoby, które wypełniły kartę zobowiązania.
 2. Wypożyczenie czytnika możliwe jest tylko po każdorazowym okazaniu karty bibliotecznej wydanej przez MBP lub karty zapisanej na Wrocławskiej Karcie Miejskiej UrbanCard, lub karty w aplikacji Nasz Wrocław.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 1 czytnik.
 4. Za wypożyczenie czytnika MBP pobiera kaucję w wysokości 50 zł.
 5. Całkowitym okresem wypożyczenia czytnika jest maksymalnie 60 dni:
  1. pierwszy okres wypożyczenia – 30 dni;
  2. wszystkie przedłużenia – maksymalnie do 30 dni od oryginalnego terminu zwrotu.
 6. Czytelniczka/czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarki/bibliotekarza może przesunąć termin zwrotu wypożyczonego czytnika, jeśli nie ma na niego zapotrzebowania ze strony innych czytelniczek/czytelników i nie minął termin jego zwrotu.
 7. Za przetrzymanie czytnika ponad ustalony termin MBP pobiera opłaty w kwocie 2,00 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.
 8. Za zagubienie lub uszkodzenie czytnika MBP pobiera opłatę w wysokości 450 zł.
 9. Czytelniczka/czytelnik samodzielnie bądź za pośrednictwem bibliotekarki/bibliotekarza może zamówić czytnik wypożyczony przez inne/innych czytelniczki/czytelników.
 10. Zamówiony czytnik czytelniczka/czytelnik może odebrać w terminie do 3 dni od daty realizacji zamówienia.
 11. Czytelniczka/czytelnik jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzania, czy zamówienie zostało już zrealizowane.
 12. Czytelniczka/czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan czytnika przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić bibliotekarce/bibliotekarzowi.
 13. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowniczki/użytkowników.

Wrocław, 20 marca 2024

Dyrektorka

Anna Janus