Jak korzystać

Prosimy czytelników o wyłączenie w swojej przeglądarce (w szczególności w Google Chrome) tłumaczenia witryny PRIMO, aby wyświetlane daty były prawidłowo interpretowane.

Po lewej stronie widać dłonie wskazujące kartę czytelnika MBP, a po prawej rysunki domków. Pośrodku strzałka skierowana w stronę domków

NAJCZĘSTSZE PYTANIA


1. Jak zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki, należy:

   • przyjść do jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, 
   • zapoznać się z regulaminem,
   • przedstawić bibliotekarzowi dokument tożsamości (dowód osobisty, e-dowód, prawo jazdy lub paszport),
   • wypełnić zobowiązanie, które potwierdza znajomość i akceptację regulaminu.

Nie trzeba mieć zameldowania we Wrocławiu, aby zapisać się do biblioteki.

Do wyrobienia karty bibliotecznej potrzebne są:

   • w przypadku osób pełnoletnich: dokument tożsamości osoby zapisywanej,
   • w przypadku osób niepełnoletnich: obecność rodzica lub opiekuna prawnego, jego dokument tożsamości, PESEL osoby niepełnoletniej,
   • w przypadku obywateli innych krajów nieposiadających numeru PESEL: paszport lub inny dokument tożsamości

2. Ile mediów można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo z jednej filii można wypożyczyć:

   • książki, książkę mówioną, materiały do nauki języków, 1 czytnik – razem 10 egzemplarzy na okres łącznie 60 dni: 30 wypożyczenie + 30 przedłużenie (jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu),
   • filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, gry komputerowe, 2 gry planszowe – razem 5 egzemplarzy na okres łącznie 14 dni: 7 wypożyczenie + 7 przedłużenie (jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu).

Na koncie czytelnika może znajdować się maksymalnie 20 różnych pozycji wypożyczonych w różnych filiach MBP we Wrocławiu.

3. Jak korzystać z internetowego konta czytelnika?

Patrz: obsługa konta bibliotecznego PRIMO

4. Jak zamówić książkę lub inne zbiory biblioteczne?

Zamówień można dokonywać online, bezpośrednio w bibliotece lub telefonicznie, podając numer karty bibliotecznej/UrbanCard/z aplikacji Nasz Wrocław. W przypadku korzystania z usług kilku filii czytelnik może zamówić maksymalnie 20 różnych pozycji.

Do jednego tytułu/wydania można zapisać się w kolejce tylko w jednej filii.

Zamówione książki i media na półce rezerwacji czekają 3 dni.

5. Czy można przesunąć termin zwrotu wypożyczonych pozycji?

Przedłużenia można dokonywać wyłącznie przed upływem terminu zwrotu, wyznaczonego w dniu wypożyczenia.
Można to zrobić:

   • samodzielnie, logując się na konto biblioteczne,
   • bezpośrednio w bibliotece,
   • telefonicznie.

UWAGA! Zbiory, których termin zwrotu chcemy przedłużyć, nie mogą być zamówione przez kolejnych czytelników (wówczas przedłużenie nawet o kilka dni jest niemożliwe).

Limity przedłużeń:

   • książki – wszystkie przedłużenia maksymalnie do 30 dni od regulaminowego terminu zwrotu
   • filmy, kompakty muzyczne, multimedia, gry komputerowe i planszowe – wszystkie przedłużenia maksymalnie do 7 dni od regulaminowego terminu zwrotu

6. Jakie są konsekwencje nieoddania zbiorów w terminie?

Za przetrzymanie książek i innych mediów biblioteka pobiera opłaty w kwocie:

   • książki (w tym książka mówiona) – 0,20 zł od jednej książki za każdy dzień po terminie zwrotu,
   • filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, gry komputerowe i planszowe – 2,00 zł od każdego medium za każdy dzień po terminie zwrotu.

Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych mediów w terminie, MBP we Wrocławiu blokuje jego konto biblioteczne i podejmuje działania windykacyjne. Do momentu uregulowania zobowiązań konto czytelnika jest zablokowane.

7. Co zrobić, kiedy ma się zaległości finansowe wobec MBP we Wrocławiu?

Zobowiązania finansowe wobec MBP we Wrocławiu należy uregulować w następujący sposób:

   • zwrócić przetrzymane zbiory bezpośrednio do filii, w której były one wypożyczone (pozwoli to zatrzymać narastanie opłaty za przetrzymanie),
   • wpłacić należność bezpośrednio w filii lub na konto,
   • w przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego wpłacić należność na właściwe konto,
   • w przypadku zadłużenia wyższego niż 200,00 zł i wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników czytelnik powinien oddać przetrzymane zbiory, uregulować naliczoną w systemie opłatę za przetrzymanie bezpośrednio w filii lub na konto.

UWAGA! Dopóki wypożyczone pozycje nie zostaną zwrócone, opłata za przetrzymanie cały czas rośnie!
W sytuacjach szczególnych czytelnik może wystąpić z pisemną prośbą o zmniejszenie lub rozłożenie na raty zadłużenia do Dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, ul. Sztabowa 98.

8. Co zrobić w przypadku zgubienia/zniszczenia zbiorów?

W przypadku zagubienia książki, filmu, gry planszowej lub innych zbiorów MBP należy:

   • jak najszybciej zgłosić się do filii, w której zbiory zostały wypożyczone
   • ustalić z kierownikiem danej filii, czy zbiory można odkupić czy należy zapłacić za nie lub dostarczyć inne przydatne bibliotece, ale nie mniejszej wartości.

9. Co zrobić w przypadku zgubienia/kradzieży karty czytelnika?

Zagubienie/kradzież karty czytelnika należy jak najszybciej zgłosić bibliotekarzowi (w którejkolwiek filii) w celu zablokowania konta.
Jeśli karta się nie odnajdzie, wydawana jest nowa karta (koszt 10,00 – opłata obowiązkowa za duplikat).

10. Czy można zwracać wypożyczone zbiory w dowolnej filii MBP?

Książki i inne media należy oddawać tylko w filii, w której zostały one wypożyczone.

11. Czy można zamówić wybraną pozycję z dowolnej filii MBP i czy zostanie ona dostarczona do placówki, w której czytelnik jest zapisany?

MBP we Wrocławiu nie prowadzi wypożyczeń między filiami. Aby wypożyczyć wybraną pozycję, należy udać się do filii, w której się ona znajduje.

Zobacz też: Regulamin MBP

OBSŁUGA KONTA CZYTELNICZEGO

Zmiana haseł w związku z przejściem na nowy system.

W związku ze zmianą systemu bibliotecznego nie przeniosły się hasła użytkowników. W nowym systemie bibliotecznym Alma trzeba będzie je ustalić na nowo. Jeśli miałaś/miałeś uzupełniony adres mailowy na swoim koncie, można to zrobić samodzielnie przez Primo, klikając Zaloguj, następnie Resetuj hasło i wpisując numer karty bibliotecznej/numer UrbanCard/numer aplikacji Nasz Wrocław. Na podany mail przyjdzie link resetujący hasło. Link jest ważny 24h.

Jeśli adres mailowy przypisany jest do więcej niż jednego konta bibliotecznego, reset hasła można uzyskać tylko poprzez podanie numeru karty (karty bibliotecznej/numer UrbanCard/numer aplikacji Nasz Wrocław) a nie adresu e-mail.

Jeśli nie miałaś/miałeś uzupełnionego adresu mailowego, w celu ustalenia nowego hasła prosimy o kontakt z wybraną filią.


12. Jak zalogować się na swoje konto biblioteczne?

wejdź na stronę biblioteki

   • w prawym, górnym rogu strony znajduje się ZALOGUJ kierujące do okna logowania do konta bibliotecznego
   • w miejscu login wpisz numer karty bibliotecznej (znajdziesz go pod kodem kreskowym na karcie) lub numer URBANCARD (na odwrocie karty, cały numer, baz spacji) lub numer z aplikacji Nasz Wrocław
   • w miejscu HASŁO wpisz pierwszych osiem cyfr numeru PESEL
    (jeśli nie posiadasz numeru PESEL hasłem jest pełna data urodzenia w formacie rok-miesiąc-dzień: RRRRMMDD)
   • wybierz LOGOWANIE lub ENTER
   • Prosimy czytelników o wyłączenie w swojej przeglądarce (w szczególności w Google Chrome) tłumaczenia witryny PRIMO, aby wyświetlane daty były prawidłowo interpretowane.

13. Jak zmienić hasło do konta bibliotecznego?

zaloguj się

   • wybierz DANE OSOBOWE
   • wybierz ZMIANA HASŁA
   • postępuj zgodnie z instrukcją

14. Co zrobić, żeby otrzymywać powiadomienia dotyczące terminów zwrotów/stanu rezerwacji?

zaloguj się

   • wybierz DANE OSOBOWE
   • wybierz EDYTUJ
   • wpisz swój adres mailowy na dole strony
   • wybierz ZAPISZ ZMIANY

15. Jak przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów?

zaloguj się

   • wybierz WYPOŻYCZENIA
   • możesz wybrać opcję PRZEDŁUŻ WSZYSTKIE. Prosimy sprawdzić czy przy wszystkich tytułach zmieniły się terminy zwrotów
   • możesz przydłużyć termin zwrotu wybranych pozycji, klikając PRZEDŁUŻ przy danym tytule. Sprawdź, czy obok tytułu pojawi się nowy termin zwrotu

Limity przedłużeń dla poszczególnych typów zbiorów bibliotecznych:

   • dla książek, książek mówionych i materiałów do nauki języków – przedłużenie o 30 dni (czyli 30 dni wypożyczenia i maksymalnie 30 dni od momentu przedłużenia, łącznie maksymalnie 60 dni),
   • dla filmów, kompaktów muzycznych, edukacyjnych programów multimedialnych, gier komputerowych, gier planszowych – przedłużenie o 7 dni (czyli 7 dni wypożyczenia i maksymalnie 7 dni od momentu przedłużenia, łącznie maksymalnie 14 dni).

UWAGA!

   • Zbiory, których termin oddania chcemy przedłużyć, nie mogą być przetrzymane, a konto nie może być obciążone żadnymi zaległościami finansowymi.
   • Samodzielne przedłużenie nie może zostać wykonane w dniu zwrotu.
   • Pozycje zamówione przez innych czytelników nie podlegają przedłużeniom. Przy takich egzemplarzach w Statusie wypożyczenia jest komunikat: „Zamówiono dla innego czytelnika” oraz pojawia się symbol kłódki i komunikat „Nie można prolongować”.
    •  

16. Jak złożyć zamówienie? 

(Obowiązuje od 10.10.2023 r.)

Zamówienia na egzemplarze aktualnie dostępne w bibliotece składa się tak samo jak na egzemplarze wypożyczone. Jedyną różnicą będzie brak daty zwrotu przy egzemplarzu dostępnym.

zaloguj się

   • odszukaj interesującą Cię pozycję w katalogu
   • wybierz filię, w której chcesz złożyć zamówienie
   • wybierz Miejsce odbioru (jest to miejsce skąd zamawiamy i gdzie odbierzemy egzemplarz)
   • wybierz WYŚLIJ ZAMÓWIENIE

Jeśli zamówienie udało się zarejestrować, pojawi się komunikat: „Twoje zamówienie zostało pomyślnie złożone”.

Stan realizacji zamówienia możesz śledzić:

 • wybierając w panelu bocznym zakładkę MOJE ZAMÓWIENIA,
 • wybierając zakładkę ZAMÓWIENIA w panelu górnym.

Aby otrzymywać powiadomienia dotyczące realizacji zamówień, należy uzupełnić adres e-mail oraz numer telefonu w bibliotece.

Przy zamawianiu egzemplarzy niewypożyczonych w czasie godzin otwarcia biblioteki prawo wypożyczenia danej pozycji ma w pierwszej kolejności czytelnik obecny w bibliotece. W takim przypadku zamówienie zostanie zarejestrowane jako pierwsze w kolejce.

17. Dlaczego nie można złożyć zamówienia?

Jeśli pojawi się komunikat w Primo: „Zapisanie zamówienia nie powiodło się: Użytkownik ma aktywne wypożyczenie dla wybranej pozycji”, oznacza to, że nie można zamówić pozycji ponieważ czytelnik zamawiający ma ją już wypożyczoną. 

Jeśli pojawi się komunikat w Primo: „Zapisanie zamówienia nie powiodło się: Użytkownik ma aktywne zamówienie dla wybranej pozycji”, oznacza to, że nie można zamówić pozycji, bo już jest zamówiona przez czytelnika. Do jednego tytułu można ustawić się w kolejce tylko w jednej filii.

18. Jak sprawdzić historię wypożyczeń?

zaloguj się

   • wybierz WYPOŻYCZENIA
   • wybierz rozwinięcie przy AKTYWNYCH WYPOŻYCZENIACH
   • wybierz POPRZEDNIE WYPOŻYCZENIA (to jest historia Twoich wypożyczeń).

19. Co zrobić w przypadku blokady konta?

Blokada konta może być nałożona z wielu powodów. Uniemożliwia ona wypożyczanie, przedłużanie terminów zwrotu i składanie zamówień.
W przypadku jej wystąpienia należy skontaktować się w którąkolwiek filią MBP we Wrocławiu.

20. Jak sprawdzić wysokość kary naliczonej za nieterminowy zwrot wypożyczeń?

zaloguj się

   • wybierz TRANSAKCJE FINANSOWE

Przy każdej pozycji, która została oddana po terminie, widnieje naliczona za przetrzymanie kwota. Naliczone opłaty można regulować bezpośrednio w bibliotece lub przelewem, uiszczając opłaty na właściwe konto.

W przypadku kiedy zbiory nadal widnieją na koncie czytelnika jako nieoddane, należy zwrócić je w filii bibliotecznej, w której zostały wypożyczone i dopiero wówczas uregulować zaległości finansowe.

21. Co zrobić, kiedy limit przedłużeń został już wyczerpany lub termin zwrotu został przekroczony, a Ty dalej potrzebujesz bibliotecznych zbiorów?

W takiej sytuacji należy zwrócić zbiory do filii bibliotecznej, w której zostały wypożyczone i uregulować ewentualne zaległości finansowe, a jeśli nie będzie dalszych zamówień na dane pozycje, wypożyczyć je ponownie

NUMERY KONT


Rachunek ogólny (np. wpłaty wadium przetargowego, zabezpieczenia do umów):

70 1020 5226 0000 6102 0416 0651


Rachunek do wpłat za przetrzymanie zbiorów:

Opłaty za przetrzymanie zbiorów (w tym KRD):

20 1020 5226 0000 6302 0416 0677

(w treści przelewu obowiązkowo należy podać numer karty bibliotecznej)

Sprawy przekazane na drogę sądową (Alektum):

27 1020 5226 0000 6702 0416 0743

Sprawy przekazane Kancelarii Kałuża i Wspólnicy Sp. z o. o.:

09 1020 5226 0000 6502 0678 7149

Sprawy przekazane na drogę sądową (Kancelaria Kałuża i Wspólnicy sp. z o.o.):
11 1020 5226 0000 6402 0733 9189


Rachunek do wpłat na fundusz czytelniczy biblioteki:

20 1020 5226 0000 6002 0416 0727


Rachunek do wpłat za udział w zajęciach w CBK FAMA ul. Krzywoustego 286:

28 1020 5226 0000 6202 0416 0776


Rachunek do wpłat za udział w zajęciach w Mediatece, Plac Teatralny 5:

68 1020 5226 0000 6002 0479 6183


Rachunek do wpłat za udział w zajęciach MultiCentrum ul. Powstańców Śląskich 210 we Wrocławiu:

60 1020 5226 0000 6902 0630 7922