Jak korzystać

Prosimy czytelników o wyłączenie w swojej przeglądarce (w szczególności w Google Chrome) tłumaczenia witryny PRIMO, aby wyświetlane daty były prawidłowo interpretowane.

Po lewej stronie widać dłonie wskazujące kartę czytelnika MBP, a po prawej rysunki domków. Pośrodku strzałka skierowana w stronę domkówNAJCZĘSTSZE PYTANIA


1. Jak zapisać się do biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki, należy:

   • przyjść do jednej z filii MBP we Wrocławiu, 
   • zapoznać się z regulaminem,
   • przedstawić bibliotekarzowi dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport),
   • wypełnić zobowiązanie, które potwierdza znajomość i akceptację regulaminu.

Nie trzeba mieć zameldowania we Wrocławiu, aby zapisać się do biblioteki.

Do wyrobienia karty bibliotecznej potrzebne są:

   • w przypadku osób pełnoletnich: dokument tożsamości osoby zapisywanej,
   • w przypadku osób niepełnoletnich: obecność rodzica lub opiekuna prawnego, jego dokument tożsamości, PESEL osoby niepełnoletniej,
   • w przypadku obywateli innych krajów nieposiadających numeru PESEL: paszport lub inny dokument tożsamości

2. Ile mediów można wypożyczyć jednorazowo?

Jednorazowo z jednej filii można wypożyczyć:

   • książki, książkę mówioną, materiały do nauki języków, 1 czytnik – razem 5 egzemplarzy na okres łącznie 60 dni (30 wypożyczenie + 30 przedłużenie),
   • filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, gry komputerowe, 1 grę planszową – razem 5 egzemplarzy na okres łącznie 10 dni (5 wypożyczenie + 5 przedłużenie).

Na koncie czytelnika może znajdować się maksymalnie 15 pozycji wypożyczonych w różnych filiach MBP we Wrocławiu.

3. Jak korzystać z internetowego konta czytelnika?

Patrz: obsługa konta bibliotecznego PRIMO

4. Jak zamówić książkę lub inne zbiory biblioteczne?

Zamawiać można tylko te zbiory, które są aktualnie wypożyczone i/lub zamówione przez innych czytelników (w katalogu mają status „Poza biblioteką”) i tylko w filiach, w których konto zostało uaktywnione (aktywacji można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem bibliotekarza w dowolnej filii).
Zamówień można też dokonywać bezpośrednio w bibliotece lub telefonicznie, podając numer karty bibliotecznej. W przypadku korzystania z usług kilku filii czytelnik może zamówić maksymalnie 15 pozycji.
Zamówione książki na półce rezerwacji czekają 7 dni, a pozostałe media 5 dni.

5. Czy można przesunąć termin zwrotu wypożyczonych pozycji?

Przedłużenia można dokonywać wyłącznie przed upływem terminu zwrotu, wyznaczonego w dniu wypożyczenia.
Można to zrobić:

   • samodzielnie, logując się na konto biblioteczne,
   • bezpośrednio w bibliotece,
   • telefonicznie.

UWAGA! Zbiory, których termin zwrotu chcemy przedłużyć, nie mogą być zamówione przez kolejnych czytelników (wówczas przedłużenie nawet o kilka dni jest niemożliwe).

Limity przedłużeń:

   • książki – wszystkie przedłużenia maksymalnie do 30 dni od regulaminowego terminu zwrotu
   • filmy, kompakty muzyczne, multimedia, gry komputerowe i planszowe – wszystkie przedłużenia maksymalnie do 5 dni od regulaminowego terminu zwrotu

6. Jakie są konsekwencje nieoddania zbiorów w terminie?

Za przetrzymanie książek i innych mediów biblioteka pobiera opłaty w kwocie:

   • książki (w tym książka mówiona) – 0,20 zł od jednej książki za każdy dzień po terminie zwrotu,
   • filmy, kompakty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, gry komputerowe i planszowe – 2,00 zł od każdego medium za każdy dzień po terminie zwrotu.

Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych mediów w terminie, MBP we Wrocławiu blokuje jego konto biblioteczne i podejmuje działania windykacyjne. Do momentu uregulowania zobowiązań konto czytelnika jest zablokowane.

7. Co zrobić, kiedy ma się zaległości finansowe wobec MBP we Wrocławiu?

Zobowiązania finansowe wobec MBP we Wrocławiu należy uregulować w następujący sposób:

   • zwrócić przetrzymane zbiory bezpośrednio do filii, w której były one wypożyczone (pozwoli to zatrzymać narastanie opłaty za przetrzymanie),
   • wpłacić należność bezpośrednio w filii lub na konto,
   • w przypadku wszczęcia postępowania windykacyjnego z firmą ALEKTUM – wpłacić należność na konto,
   • w przypadku zadłużenia wyższego niż 200,00 zł i wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników czytelnik powinien oddać przetrzymane zbiory, uregulować naliczoną w systemie karę bezpośrednio w filii lub na konto.

UWAGA! Dopóki wypożyczone pozycje nie zostaną zwrócone, kara cały czas rośnie!
W sytuacjach szczególnych czytelnik może wystąpić z pisemną prośbą o zmniejszenie lub rozłożenie na raty zadłużenia do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, ul. Sztabowa 98.

8. Co zrobić w przypadku zgubienia/zniszczenia zbiorów?

W przypadku zagubienia książki, filmu, gry planszowej lub innych zbiorów MBP należy:

   • jak najszybciej zgłosić się do filii, w której zbiory zostały wypożyczone
   • ustalić z kierownikiem danej filii, czy zbiory można odkupić czy należy zapłacić za nie lub dostarczyć inne przydatne bibliotece, ale nie mniejszej wartości.

9. Co zrobić w przypadku zgubienia/kradzieży karty czytelnika?

Zagubienie/kradzież karty czytelnika należy jak najszybciej zgłosić bibliotekarzowi (w którejkolwiek filii) w celu zablokowania konta.
Jeśli karta się nie odnajdzie, wydawana jest nowa karta (koszt 10,00 – opłata obowiązkowa za duplikat).

10. Czy można zwracać wypożyczone zbiory w dowolnej filii MBP?

Książki i inne media należy oddawać tylko w filii, w której zostały one wypożyczone.

11. Czy można zamówić wybraną pozycję z dowolnej filii MBP i czy zostanie ona dostarczona do placówki, w której czytelnik jest zapisany?

MBP we Wrocławiu nie prowadzi wypożyczeń między filiami. Aby wypożyczyć wybraną pozycję, należy udać się do filii, w której się ona znajduje.
UWAGA! Zamówienie dotyczy tylko tych zbiorów, które są aktualnie wypożyczone i/lub zamówione przez innych czytelników (w katalogu mają status „Poza biblioteką”). Aby odebrać zamówioną pozycję, należy udać się do filii, w której się ona znajduje.

12. W jakich godzinach dostępny jest katalog komputerowy Aleph?

Katalog komputerowy Aleph dostępny jest codziennie od godz. 1.00 do 24.00. W godz. 0.00 do 1.00 jest nieczynny z powodu archiwizacji.
Zobacz też: Regulamin MBP

 

OBSŁUGA KONTA CZYTELNICZEGO


13. Jak zalogować się na swoje konto biblioteczne?

wejdź na stronę www.biblioteka.wroc.pl

   • w prawym, górnym rogu strony znajduje się ZALOGUJ kierujące do okna logowania do konta bibliotecznego
   • w miejscu login wpisz numer karty bibliotecznej (znajdziesz go pod kodem kreskowym na karcie) lub numer URBANCARD (na odwrocie karty, cały numer, baz spacji)
   • w miejscu HASŁO wpisz pierwszych sześć cyfr numeru PESEL
    (jeśli nie posiadasz numeru PESEL hasłem są następujące elementy Twojej daty urodzenia: dwie ostatnie cyfry roku, miesiąc i dzień)
   • wybierz ZALOGUJ lub ENTER
   • Prosimy czytelników o wyłączenie w swojej przeglądarce (w szczególności w Google Chrome) tłumaczenia witryny PRIMO, aby wyświetlane daty były prawidłowo interpretowane.

14. Jak zmienić hasło do konta bibliotecznego?

zaloguj się (patrz wyżej)

   • wybierz DANE OSOBOWE
   • wybierz ZMIANA HASŁA
   • postępuj zgodnie z instrukcją

15. Co zrobić, żeby otrzymywać powiadomienia dotyczące terminów zwrotów/stanu rezerwacji?

zaloguj się (patrz wyżej)

   • wybierz DANE OSOBOWE
   • wybierz EDYTUJ
   • wpisz swój adres mailowy na dole strony
   • wybierz ZAPISZ ZMIANY

16. Jak przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów?

zaloguj się (patrz wyżej)

   • wybierz WYPOŻYCZENIA
    • możesz wybrać opcję PRZEDŁUŻ WSZYSTKIE
    • możesz przydłużyć termin zwrotu wybranych pozycji, klikając PRZEDŁUŻ przy danym tytule, wówczas pojawia się komunikat: „Przedłużenie zarejestrowane” , a obok tytułu pojawia się nowy termin zwrotu

Limity przedłużeń dla poszczególnych typów zbiorów bibliotecznych:

   • dla książek, książek mówionych i materiałów do nauki języków – przedłużenie o 30 dni (czyli 30 dni wypożyczenia i maksymalnie 30 dni od momentu przedłużenia, łącznie maksymalnie 60 dni),
   • dla filmów, kompaktów muzycznych, edukacyjnych programów multimedialnych, gier komputerowych, gier planszowych – przedłużenie o 5 dni (czyli 5 dni wypożyczenia i maksymalnie 5 dni od momentu przedłużenia, łącznie maksymalnie 10 dni).

UWAGA!

   • Zbiory, których termin oddania chcemy przedłużyć, nie mogą być przetrzymane, a konto nie może być obciążone żadnymi zaległościami finansowymi.
   • Samodzielne przedłużenie nie może zostać wykonane w dzień zwrotu.
   • Pozycje zarezerwowane przez innych czytelników nie podlegają przedłużeniom. Przy próbach przedłużenia pojawia się wtedy komunikat „Egzemplarz posiada zamówienia” .

17. Jak złożyć zamówienie?

zaloguj się (patrz wyżej)

   • odszukaj interesującą Cię pozycję w katalogu
   • wybierz filię, w której chcesz złożyć zamówienie
   • wybierz ZAMÓWIENIE
   • wybierz ZAMÓW

Jeśli zamówienie udało się zarejestrować, pojawi się komunikat: „Operacja powiodła się”.

Stan realizacji zamówienia możesz śledzić:

 • wybierając w panelu bocznym zakładkę MOJE ZAMÓWIENIA,
 • wybierając zakładkę ZAMÓWIENIA w panelu górnym.

UWAGA!

Zamówienie można złożyć tylko na te pozycje, które są wypożyczone bądź zamówione przez innych czytelników i tylko w filiach, w których czytelnicy wcześniej aktywowali konto.

18. Dlaczego nie można złożyć zamówienia?

Jeśli mimo postępowania zgodnie z instrukcją nie udaje Ci się złożyć zamówienia na wybraną pozycję i wyświetla się komunikat: „Czytelnik nie posiada uprawnień do składania zamówień”, oznacza to, że próbujesz zamówić zbiory w filii, w której nie masz aktywnego konta, bo jeszcze nigdy niczego tam nie wypożyczałeś(-łaś).

Wystarczy odwiedzić taką filię lub zadzwonić do niej i poprosić bibliotekarzy o aktywację konta czytelniczego, podając numer karty (znajdziesz go pod kodem kreskowym na karcie) lub numer URBANCARD (na odwrocie karty, cały numer, baz spacji).

19. Jak sprawdzić historię wypożyczeń?

zaloguj się (patrz wyżej)

   • wybierz WYPOŻYCZENIA
   • wybierz rozwinięcie przy AKTYWNYCH WYPOŻYCZENIACH
   • wybierz POPRZEDNIE WYPOŻYCZENIA (to jest historia Twoich wypożyczeń).

20. Co zrobić w przypadku blokady konta?

Blokada konta może być nałożona z wielu powodów. Uniemożliwia ona wypożyczanie, przedłużanie terminów zwrotu i składanie zamówień.
W przypadku jej wystąpienia należy skontaktować się w którąkolwiek filią Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

21. Jak sprawdzić wysokość kary naliczonej za nieterminowy zwrot wypożyczeń?

zaloguj się (patrz wyżej)

   • wybierz KARY I OPŁATY

Przy każdej pozycji, która została oddana po terminie, widnieje naliczona za przetrzymanie kwota. Naliczone opłaty można regulować bezpośrednio w bibliotece lub przelewem, uiszczając opłaty na konto (tu podać numer konta).

W przypadku kiedy zbiory nadal widnieją na koncie czytelnika jako nieoddane, należy zwrócić je w filii bibliotecznej, w której zostały wypożyczone i dopiero wówczas uregulować zaległości finansowe.

22. Co zrobić, kiedy limit przedłużeń został już wyczerpany lub termin zwrotu został przekroczony, a Ty dalej potrzebujesz bibliotecznych zbiorów?

W takiej sytuacji należy zwrócić zbiory do filii bibliotecznej, w której zostały wypożyczone i uregulować ewentualne zaległości finansowe, a jeśli nie będzie dalszych zamówień na dane pozycje, wypożyczyć je ponownie

NUMERY KONT


Rachunek ogólny (np. wpłaty wadium przetargowego, zabezpieczenia do umów):

70 1020 5226 0000 6102 0416 0651


Rachunek do wpłat za przetrzymanie zbiorów:

Opłaty za przetrzymanie zbiorów:

20 1020 5226 0000 6302 0416 0677

(w treści przelewu obowiązkowo należy podać numer karty bibliotecznej)

Sprawy przekazane na drogę sądową:

27 1020 5226 0000 6702 0416 0743

Sprawy przekazane Kancelarii Kałuża i Wspólnicy Sp. z o. o.:

09 1020 5226 0000 6502 0678 7149


Rachunek do wpłat na fundusz czytelniczy biblioteki:

20 1020 5226 0000 6002 0416 0727


Rachunek do wpłat za udział w zajęciach w CBK FAMA ul. Krzywoustego 286:

28 1020 5226 0000 6202 0416 0776


Rachunek do wpłat za udział w zajęciach w Centrum Innowacji ul. Świdnicka 19:

68 1020 5226 0000 6002 0479 6183


Rachunek do wpłat za udział w zajęciach MultiCentrum ul. Powstańców Śląskich 210 we Wrocławiu:

60 1020 5226 0000 6902 0630 7922