Pytania o windykację

Zgodnie z Regulaminem MBP czytelnik jest zobowiązany do zwrotu wypożyczonych mediów i uiszczenia opłat bez wezwania MBP.

Od 1 kwietnia 2014 r. MBP we Wrocławiu ma prawo do umieszczania swoich dłużników w Krajowym Rejestrze Długów. Prosimy czytelników o jak najszybsze rozliczenie się ze swoich zobowiązań wobec MBP.

Informujemy, że dn. 22.06.2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu podpisała umowę z Kancelarią Kałuża i Wspólnicy sp. z o.o., która zgodnie z przyjętymi procedurami będzie prowadziła działania windykacyjne wobec czytelników MBP mających zaległości finansowe.

Za przetrzymanie mediów ponad termin ustalony w § 3 pkt. 4 MBP pobiera opłaty w kwocie:

 • książki (w tym książka mówiona) – 0,20 zł od jednej książki za każdy dzień po terminie zwrotu,
 • filmy, płyty muzyczne, edukacyjne programy multimedialne, gry komputerowe i planszowe – 2,00 zł od każdego medium za każdy dzień po terminie zwrotu.

Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych mediów w terminie określonym w Regulaminie, MBP blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec MBP konto czytelnika jest zablokowane, a ponadto MBP w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w pkt. 4 kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.

 1. Rozliczanie z MBP trzeba rozpocząć od zwrotu przetrzymanych mediów.
  UWAGA! Dopóki wypożyczone media nie zostaną zwrócone, kara cały czas rośnie!
  Czytelnik powinien odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę czy inne medium, albo zapłacić za nie, bądź za zgodą kierownika dostarczyć inne przydatne bibliotece, ale nie mniejszej wartości.
 2. Zobowiązania finansowe wobec MBP można regulować:
  • gdy sprawa została przekazana na drogę sądową (Alektum):
   27 1020 5226 0000 6702 0416 0743
  • gdy sprawa została przekazana Kancelarii Kałuża i Wspólnicy Sp. z o. o.:
   09 1020 5226 0000 6502 0678 7149
  • gdy sprawa została przekazana na drogę sądową (Kancelaria Kałuża i Wspólnicy sp. z o.o.)
   11 1020 5226 0000 6402 0733 9189
  • w pozostałych przypadkach (w tym KRD) bezpośrednio w filiach lub przez wpłaty na podane niżej konto Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu:
   Bank PKO BP I Oddział we Wrocławiu 20 1020 5226 0000 6302 0416 0677.
 3. W sytuacjach szczególnych czytelnik może wystąpić z pisemną prośbą o zmniejszenie lub rozłożenie na raty zadłużenia do Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, ul. Sztabowa 98.