EBSCO

EBSCO zawiera 35 tysięcy e-booków w językach obcych dla dorosłych i młodzieży o różnym stopniu zaawansowania językowego. Są wśród nich poradniki i publikacje popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, m.in. medycyna, sport, hobby, finanse, biografie, literatura podróżnicza.

W celu uzyskania nowego hasła prosimy o kontakt mailowy: bibliotekarz@biblioteka.wroc.pl. Nowe hasła obowiązują od 18 kwietnia 2020 r.