Zapytania ofertowe

Zapytanie

Zapytanie na wykonanie dla Filii nr 23 przy Bulwarze Ikara 29-31, kod 54-130 Wrocław:

  1. Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy pomieszczeń w celu dostosowania jej do osób ze szczególnymi potrzebami,
  2. Opracowania projektu aranżacji wnętrz,
  3. Opracowania projektu wyposażenia.

Postępowania prowadzone są poprzez Platformę Przetargową.