Zapytania ofertowe

Sprawdź aktualne zapytania ofertowe i ogłoszenia o wyborze ofert:


01.12.2020 r.

MBP/DA/221-60/20

Ogłoszenie

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia obejmującego usługę kompleksowego sprzątania w Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przeprowadzonego w trybie przetargu o ustalonej wartości poniżej wartości 30 tysięcy euro, wybrano następującą ofertę:

OAZA VALENTYNA CIOBANU
UL. CEDROWA 8/6
52-112 WROCŁAW

Andrzej Ociepa
Dyrektor MBP


17.11.2020

Oferta cenowa dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego usługę kompleksowego sprzątania w następujących filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu:

1. Filia nr 5 ul. Namysłowska 8,
2. CBK Fama ul. B. Krzywoustego 286,
3. Filia nr 58 pl. Teatralny 5.

Każda filia stanowi osobną część zamówienia.
Treść całego zapytania w załączniku – ZAPYTANIE OFERTOWE – SPRZĄTANIE.