Współpraca

Kierowniczka Działu Promocji:

Katarzyna Kabat
tel.: 71 364 69 68, 71 364 69 74 do 76, wew. 635
tel. bezpośredni 71 382 86 35
kkabat@biblioteka.wroc.pl

Program OK 

Program Partnerski OK działa od 2011 roku i jest pomostem łączącym działania promocyjne w naszym mieście – Partnera i MBP we Wrocławiu – z korzyścią dla obu stron. Jego wizualnym elementem jest zaprojektowany napis OK – bezpośrednio znajdujący się na Karcie Bibliotecznej lub – w formie naklejki, także zamieszczonej na Karcie Bibliotecznej. Logo Programu Partnerskiego OK zamieszcza również Partner programu – w widocznym miejscu na terenie swojej siedziby.

W Programie od wielu lat obecne są wrocławskie instytucje kultury, organizatorzy festiwali, księgarnie i wydawnictwa, placówki edukacyjne i rozrywkowe, gastronomia, handel i usługi. Partnerstwo opiera się na wzajemnym rzecznictwie i może być zapisane na podstawie wspólnie wypracowanej umowy.
Program jest skierowany do Czytelników MBP posiadających KARTĘ BIBLIOTECZNĄ. Tworzy atrakcyjny pakiet bezpłatnych wejściówek lub pozwala korzystać z atrakcyjnych rabatów i akcji promocyjnych naszych Partnerów.

Jak zostać Partnerem MBP we Wrocławiu i przystąpić do Programu?

Zgłosić chęć współpracy na adres:
Marta Gieruń, specjalistka ds. promocji
mgierun@biblioteka.wroc.pl

Jak korzystać z pakietu Programu Partnerskiego OK będąc Czytelnikiem MBP we Wrocławiu?

  • Należy pozyskać w jednej z 39 FILII MBP znaczek z logo projektu upoważniający do korzystania z ofert Partnerów.
  • Założyć subskrypcję newslettera celem otrzymywania pocztą elektroniczną bieżących informacji o ofertach MBP we Wrocławiu oraz konkursach i specjalnych akcjach promocyjnych realizowanych dzięki partnerstwu.