Staże i Praktyki

Praktyki studenckie

MBP przyjmuje na praktyki studentów uczelni humanistycznych, przede wszystkim kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Podstawowym warunkiem przyjęcia na praktykę studencką jest aktualna umowa zawarta między Uczelnią a MBP.

Studenci zgłaszający chęć odbycia praktyki studenckiej w MBP powinni zgłosić się do Działu Metodycznego MBP (ul. Sztabowa 98, II piętro, p. 304) z dokumentami przygotowanymi przez Uczelnię.

Przed rozpoczęciem praktyki studenci przechodzą obowiązkowe szkolenie BHP.

Opiekunem praktyk w MBP jest Anna Wiśniewska, kierownik Działu Metodycznego – tel.: 71 364 69 68; 71 364 69 73 do 76 wew. 641; e-mail: awisniewska@biblioteka.wroc.pl