Projekty dofinansowane przez MKiDN

2019 – „U prząśniczki siedzą…”

U PRZĄŚNICZKI SIEDZĄ I… – projekt popularyzujący twórczość Moniuszki i zachęcający dzieci  do muzycznych zabaw. Zorganizowaliśmy: 3 cykle warsztatów popularyzujących twórczość…

2019 – Mała książka – wielki człowiek

Mała Książka – Wielki Człowiek – ogólnopolska kampania społeczna, której celem jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce. Kampania „Mała książka – wielki człowiek” motywuje do wspólnego,…

2019 – Dzień dobry we Wrocławiu

Dzień dobry we Wrocławiu – projekt mający na celu przygotowanie oferty biblioteki dla cudzoziemców mieszkających we Wrocławiu i zaproszenie ich do wrocławskich bibliotek. Tytuł projektu nawiązuje do wrocławskiego neonu witającego podróżnych.

2019 – Pociąg do komiksu

Pociąg do komiksu  – projekt popularyzujący komiksy.… w pociągu. Projekt Pociąg do komiksu składał się z: cyklu warsztatów komiksowo-kolejowych zorganizowanych przez Filię nr 12 MBP we Wrocławiu…

2018 – Ale lato! – mobilna biblioteka plenerowa

 „Ale lato! – mobilna biblioteka plenerowa” – wakacyjna akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu Zaprosiliśmy dzieci do wspólnego spędzania czasu wśród książek, inspirujących spotkań, ciekawych…

2018 – Wszystkie strony książki

Wszystkie strony książki – cykl warsztatów dotyczących kultury książki, komiksu oraz ilustracji adresowany do młodych czytelników. Ważnym elementem projektu była współpraca z : miejscowymi twórcami –…