Jak się żyło w dawnym Wrocławiu – KULTURA BEZ BARIER

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu dzięki decyzji Zarządu PFRON otrzymała środki w ramach programu „Kultura bez barier” na realizację przedsięwzięcia „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu. Cykl działań literackich, artystycznych i kulturalnych w wybranych filiach bibliotecznych MBP we Wrocławiu inspirowanych niezwykłą historią miasta.”

Odbiorcy

Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, na zasadzie równych szans, dla odbiorców w różnym wieku, z różnych środowisk, z różnymi potrzebami.

O projekcie

Jak się żyło w dawnym Wrocławiu to cykl warsztatów artystycznych, kulinarnych, sesji fotograficznych, spotkań z autorami dla dorosłych i dzieci piszącymi o Wrocławiu, z ilustratorami oraz pokaz strojów historycznych, prezentacji i wystaw inspirowanych niezwykle bogatą historią miasta. Uczestnicy będą poznawali między innymi tradycje świąteczne i karnawałowe, kulinaria, a także kulturę i życie codzienne dawnych wrocławian.

Na wydarzeniach obecny będzie tłumacz PJM, pojawią się również opisy wystaw.

Filie MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu biorące udział w projekcie

  1. Filia nr 1, ulica Sztabowa 98
  2. Filia nr 5, Biblioteka Grafit, ulica Namysłowska 8
  3. Filia nr 22, ulica Chociebuska 8-10
  4. Filia nr 23, bulwar Ikara 29-31
  5. Filia nr 29, ulica Reja 1

Bloki tematyczne:

Książka w dawnym Wrocławiu (kwiecień 2023)

Tydzień Bibliotek: tajemnice dawnego Wrocławia (maj 2023)


Program Kultura bez barier

Projekt Kultura bez barier realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

ORGANIZATOR: MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
FINANSOWANIE: Projekt UE/ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Operatorem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Grantobiorca: MBP we Wrocławiu
KOORDYNATOR: Emilia Kubacka
KONTAKT: telefon 71 364 69 68 wew. 631; ekubacka@biblioteka.wroc.pl

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Finisaż projektu Kultura bez barier

Zapraszamy na finisaż projektu Kultura bez barier w Filii nr 23. Plan finisażu: 11:00 – Podsumowanie Projektu i prezentacja wystawy Karnawał w dawnym Wrocławiu 11:30 – Koncert Zespołu Bajkonutki Cudne Wieści – Przedszkolne Opowieści pod dyrygenturą Małgorzaty Kosowskiej 12:00 – Mobilna gra miejska…

Z Chociebkiem przez Wrocław – warsztaty ilustratorskie

Zapraszamy na warsztaty ilustratorskie, podczas których krasnal Chociebek opowie o legendach Wrocławia. Dzieci, razem z opiekunami stworzą wielkoformatowe ilustracje z wykorzystaniem rożnych technik malarskich. Wydarzenie w ramach projektu Jak się żyło w dawnym Wrocławiu. Adresat: dzieci w wieku…

Dostępne

Jak się żyło w dawnym Wrocławiu – KULTURA BEZ BARIER

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu dzięki decyzji Zarządu PFRON otrzymała środki w ramach programu „Kultura bez barier” na realizację przedsięwzięcia „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu. Cykl działań literackich, artystycznych i kulturalnych w wybranych filiach…

Spotkanie autorskie z Jędrzejem Pasierskim + tłumaczenie na PJM

Zapraszamy na kolejne spotkanie autorskie z wrocławskim autorem Jędrzejem Pasierskim, realizowane w ramach projektu „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu – KULTURA BEZ BARIER”. Wstęp wolny Tłumaczenie na Polski Język Migowy Jędrzej Pasierski Jędrzej Pasierski (urodzony w 1984) – prawnik, absolwent…

Warsztaty ilustratorskie z Małgorzatą Kulik – Jak żyło się w dawnym Wrocławiu?

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach ilustratorskich z Małgorzatą Kulik “Jak żyło się w dawnym Wrocławiu?” w ramach projektu Kultura bez barier. Podczas zajęć prowadząca przybliży uczestnikom autorski sposób tworzenia ilustracji za pomocą tradycyjnych technik rysunkowych. Fotografie rzeźb,…

Książka w dawnym Wrocławiu – Warsztaty ilustratorskie z Pawłem Mildnerem

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach ilustratorskich z Pawłem Mildnerem “Jak żyło się w dawnym Wrocławiu?” w ramach projektu Kultura bez barier. Paweł Mildner korzystając z zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprezentuje technikę zwaną leporello – książkę harmonijkową. Paweł Mildner…