Związki zawodowe

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Cele działalności związkowej w środowisku pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu są uwarunkowane postanowieniami statutowymi NSZZ „Solidarność”:

  • wspieranie i ochrona działalności edukacyjno-kulturalnej związanej z rozwojem bibliotekarstwa publicznego
  • koordynowanie i opiniowanie systemów płacowych
  • nadzór nad przestrzeganiem prawa w oparciu o Kodeks Pracy
  • integracja środowiska bibliotekarskiego.

Członkowie KZ NSZZ „Solidarność” są reprezentowani w strukturach branżowych, regionalnych i ogólnopolskich:

  • Regionalnej Sekcji Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”
  • Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”
  • Sekretariacie Kultury i Środków Przekazu.

Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nr 2290 Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy jest Beata Kryg, kierownik Filii nr 15 MBP we Wrocławiu.

Kontakt: Beata Kryg, tel.: 71 354 72 66; Filia MBP nr 15, ul. Tymiankowa 3.