Związki zawodowe

Koło Międzyzakładowego Regionalnego Związku Zawodowego Pracowników Kultury z Siedzibą w Legnicy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Cele działalności związkowej:

  • obrona interesów społeczno-zawodowych i socjalnych pracowników kultury
  • kształtowanie i ochrona godności zawodowej oraz statutu społecznego pracowników kultury
  • rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej

Członkowie są reprezentowani w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, która jako reprezentatywna, ogólnokrajowa organizacja uczestniczy w konsultacjach ustaw i rozporządzeń związanych z kulturą i sztuką, prawem i ochroną pracy, prawem autorskim, szkolnictwem artystycznym, twórczością filmową i telewizyjną. Konsultuje ustawy i rozporządzenia, zgłasza inicjatywy legislacyjne. Uczestniczy w  ich tworzeniu, dbając aby głos związkowców kultury był godny, słyszany i skuteczny.

Informacja o liczbie członków związku (stan na dzień 31 grudnia 2023):

Międzyzakładowy Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Kultury z Siedzibą w Legnicy działając na podstawie art. 25 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.) informuje, że Organizacja Związkowa zrzeszała na dzień 31 grudnia 2023: 71 członków Związku, w tym 40 pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.

Kontakt:

Międzyzakładowy Regionalny Związek Zawodowy Pracowników Kultury z Siedzibą w Legnicy
Przewodnicząca Mariola Kawecka
59-220 Legnica, Rynek 15; telefon: 76 722 60 16

Koło we Wrocławiu: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
Marzena Karwowska, Filia nr 57
50-054 Wrocław, ulica Szewska 78; telefon: 71 347 12 68


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Cele działalności związkowej w środowisku pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu są uwarunkowane postanowieniami statutowymi NSZZ „Solidarność”:

  • wspieranie i ochrona działalności edukacyjno-kulturalnej związanej z rozwojem bibliotekarstwa publicznego
  • koordynowanie i opiniowanie systemów płacowych
  • nadzór nad przestrzeganiem prawa w oparciu o Kodeks Pracy
  • integracja środowiska bibliotekarskiego.

Członkowie KZ NSZZ „Solidarność” są reprezentowani w strukturach branżowych, regionalnych i ogólnopolskich:

  • Regionalnej Sekcji Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”
  • Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”
  • Sekretariacie Kultury i Środków Przekazu.

Przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nr 2290 Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy jest Beata Kryg, kierownik Filii nr 15 MBP we Wrocławiu.

Liczebność Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu to: 11 członków: 9 osób to pracownicy, 2 osoby to emeryci.

Kontakt:

Beata Kryg, telefon: 71 354 72 66; Filia nr 15, ulica Tymiankowa 3.

napis NSZZ Solidarność i flaga polski wyrastająca z litery n
NSZZ Solidarność