RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu ul. Sztabowa 98 (kod pocztowy: 53-310),
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej – adres e-mail: iod@biblioteka.wroc.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług
  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt lit. b
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław oraz Alektum Sp z o.o. ul. Jana Kilińskiego 30, 50-264 Wrocław (w przypadku zaniechania zapłaty należności wynikających z niezwrócenia
  lub nieterminowego zwrócenia udostępnionych zbiorów),
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez pięć lat
  od zakończeniu przez Panią/Pana korzystania z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i rozliczenia się ze zobowiązań względem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu,
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług oferowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną
  we Wrocławiu.