1. Organizatorem akcji „Zbrodnia w Bibliotece – wyzwanie czytelnicze” (zwana dalej akcją) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, zwana dalej MBP we Wrocławiu.
 2. Celem akcji jest promocja twórczości autorów kryminałów oraz wydarzenia „Zbrodnia w bibliotece” organizowanego przez MBP we Wrocławiu.
 3. Akcja będzie trwała od 1 kwietnia 2024 r. do 11 października 2024 r.
 4. W akcji może wziąć udział każdy czytelnik MBP we Wrocławiu od 16 roku życia.
 5. Warunkiem udziału jest posiadanie karty bibliotecznej MBP we Wrocławiu, wystawionej na imię i nazwisko uczestnika. W przypadku czytelnika niepełnoletniego niezbędne jest dostarczenie podpisanej zgody rodziców na udział w akcji. [Załącznik nr 1 do regulaminu]
 6. Po osobistym zgłoszeniu chęci udziału w akcji w Filii nr 1 MBP we Wrocławiu [Załącznik numer 2 do regulaminu], uczestnik otrzyma jedną zakładkę „Zbrodnia w Bibliotece – wyzwanie czytelnicze”, na której będzie mógł zbierać „pieczątki” za każdą wizytę w Filii nr 1 MBP we Wrocławiu, podczas której wypożyczy min. 1 kryminał (1 wizyta to 1 pieczątka).  Na zakładce zostanie zapisany numer karty bibliotecznej, która jest zarejestrowana na uczestnika. Liczba uczestników uzależniona jest od ilości dostępnych zakładek.
 7. Pieczątkę  można pozyskać przy wypożyczeniu książki mającej sygnaturę K naklejoną na grzbiecie (jest to oznaczenie działu w księgozbiorze biblioteki).
 8. Zakładka „Zbrodnia w Bibliotece – wyzwanie czytelnicze” umożliwia dokumentowanie postępów uczestnika akcji – liczbę odwiedzin w filii nr 1 MBP we Wrocławiu.
 9. Na zakładce „Zbrodnia w Bibliotece – wyzwanie czytelnicze” znajduje się 12 pól na pieczątkę, przyporządkowaną do  filii nr 1 MBP we Wrocławiu.
 10. Podczas zgłoszenia udziału w  akcji uczestnik jest zobowiązany do podania adresu mailowego w celach kontaktowych.
 11. Uczestnik może zbierać kolejne pieczątki w dowolnym czasie, w ramach trwania akcji [zob. pkt. 3 niniejszego regulaminu], w  godzinach otwarcia Filii Nr 1 MBP we Wrocławiu (godziny otwarcia filii nr 1 można sprawdzić na stronie https://biblioteka.wroc.pl/filie/filia-nr-1/). Aby pozyskać pieczątkę, trzeba osobiście pojawić się w bibliotece.
 12. Przy każdej wizycie w filii nr 1 MBP we Wrocławiu uczestnik akcji będzie poproszony o okazanie zakładki bibliotekarce/bibliotekarzowi, aby móc otrzymać pieczątkę. Jest to potwierdzenie, że uczestnik podczas wizyty w Filii nr 1 MBP we Wrocławiu wypożyczył min. 1 kryminał. 
 13. W dowolnym momencie uczestnik może zakończyć zabawę. W tym celu należy udać się do filii nr 1 MBP we Wrocławiu, gdzie bibliotekarka/bibliotekarz na zakładce odnotuje datę oraz godzinę (godzina i minuta) jej przekazania, liczbę zgromadzonych punktów  (jedna pieczątka biblioteczna to jeden punkt).
 14. Uczestnik nie ma możliwości odebrania drugiego egzemplarza zakładki „Zbrodni w Bibliotece – wyzwania czytelniczego” i ponownego udziału w akcji.
 15. 3 osoby, które jako pierwsze ukończą wyzwanie z kompletem pieczątek, zostaną nagrodzone. W sytuacji, w której nikt nie zbierze kompletu pieczątek, o zwycięstwie zadecyduje największa zebrana liczba punktów. O dokładnym terminie i miejscu przekazania nagród poinformujemy wygranych mailowo.
 16. Dodatkowych informacji udziela Dominika Wójcik: dwojcik@biblioteka.wroc.pl.