MultiCentrum, ul. Powstańców Śląskich 210

Zespół

Kobieta w rudych włosach trzymająca w ręku robota interwktywnego.

Małgorzata Karpicka
Kierowniczka MultiCentrum
Edukatorka cyfrowa
mkarpicka@biblioteka.wroc.pl
tel.: 71 364 69 66l

Marta Szloser
Pisarka
Artystka
Bibliotekarka
mszloser@biblioteka.wroc.pl