Zapraszamy na kolejną edycję Żywej Biblioteki – wydarzenia, które daje możliwość spotkania osób doświadczających odmienności, dyskryminacji i wykluczenia. 22 czerwca 2024 r. w godz. 12:00-20:00 wrocławianie i wrocławianki będą mogli wypożyczyć w Mediatece Żywe Książki i porozmawiać o ich unikalnym doświadczeniu.

Żywa Biblioteka 2024

O tegorocznej edycji

Żywa Biblioteka to innowacyjna koncepcja dialogu społecznego. Jej siła tkwi w prostocie: zakłada spotkanie i rozmowę z Innym/Inną – Żywą Książką. Żywa Biblioteka działa tak, jak zwykła biblioteka. Możesz wybrać książkę z katalogu, a następnie ją wypożyczyć. Jednak w tej bibliotece książkami są prawdziwi ludzie, osoby należące do grup niedoreprezentowanych, mniejszości kulturowych, etnicznych, religijnych, społecznych i zawodowych, a także osoby, które ze względu na jakąś cechę tożsamości, mierzą się ze stereotypami i uprzedzeniami na swój temat.

Wypożyczenia odbywają się na terenie Mediateki, a czas pojedynczej rozmowy to 30 minut. Nie trzeba się rejestrować, nie trzeba mieć karty bibliotecznej. Wydarzenie jest bezpłatne. Żywa Książka, Czytelniczka/Czytelnik ma prawo: być traktowana/y z szacunkiem, zadać każde pytanie, nie odpowiedzieć na pytanie, zakończyć rozmowę, jeśli chce.

Dlaczego warto porozmawiać z Żywą Książką? Takie spotkanie to świetna okazja do zweryfikowania swoich poglądów i poznania perspektyw nowych osób o zupełnie innym doświadczeniu niż nasze.

Lista Żywych Książek 2024:

 1. Amazonka – Kobieta po mastektomii / An Amazon – woman after mastectomy
 2. Ateista / An Atheist
 3. Była narkomanka / An Ex-drug Addict*
 4. Były hazardzista / Former gambler
 5. Były więzień / An Ex-Prisoner
 6. Ciemnoskóry Polak / A Dark-skinned Pole
 7. Gej / A Gay*
 8. Lesbijka / A Lesbian*
 9. Mama aktywistka klimatyczna, ekofeministka / Mom – a climate activist, ecofeminist
 10. Mama dziecka transpłciowego / Mom of a transgender child
 11. Mama geja / A Mother of a Gay person
 12. Mama narkomana / A Mother of a drug addict’s
 13. Mama osoby z niepełnosprawnością / A Mother of a Person with disability
 14. Mężczyzna z depresją / Man with depression*
 15. Osoba chorująca na schizofrenię / A person with schizophrenia
 16. Osoba z depresją / A Person with depression*
 17. Osoba z ADHD / A person with ADHD
 18. Osoba z niepełnosprawnością/ A Person with a disability (Asia)
 19. Osoba z niepełnosprawnością/ Osoba z niepełnosprawnością/ A Person with a disability (Rafał)
 20. Osoba z niepełnosprawnością wzroku z psem przewodnikiem/ A visually impaired person with a guide dog
 21. Osoba HIV + / An HIV+ Person
 22. Osoba niebinarna / A non-binary person
 23. Osoba niesłysząca z implantem ślimakowym / A person with cochlear implant
 24. Osoba poliamoryczna / A Polyamorous person*
 25. Osoba w spektrum autyzmu / A person on the spectrum
 26. Policjant / A Policeman
 27. Syryjczyk / A Syrian Person
 28. Syryjski uchodźca / A Syrian Refugee*
 29. Trans kobieta / A Trans-woman
 30. Trzeźwa alkoholiczka / A sober alcohol addict woman (Ola)
 31. Trzeźwa alkoholiczka / A sober alcohol addict woman (Agnieszka)
 32. Ukrainka / A Ukrainian woman
 33. Ukrainiec / Ukrainian Person*
 34. Żyd / A Jew *

* oznacza, że osoba posługuje się również językiem angielskim

Katalog do pobrania

Pobierz aktualny Katalog Żywych Książek i przeczytaj ich prologi:

Skandynawska metoda naukowym okiem

Żywa Biblioteka miała swój początek w Danii w 2000 roku. W Polsce obecna jest od 2007 i od początku realizuje ją wrocławska Mediateka. W 2023 roku stała się obiektem zainteresowania naukowego. W tym roku ukazała się książka Kamili Prociów „Żywa Biblioteka: Uczenie się (o) Inności w Społecznościach Praktyki” będąca efektem zrealizowanych badań społecznych. Jest to pierwsza w Europie i jedna z pierwszych na świecie tak obszerna publikacja naukowa poświęcona Żywej Bibliotece.  

Badania skupiają się na praktycznym aspekcie oraz refleksji dotyczącej Żywej Biblioteki jako metodzie spotkania z Innymi/Innością. Projekt badawczy otworzył przestrzeń do rozmowy dla osób z grup mniejszościowych, organizatorów Żywych Bibliotek oraz badaczy. Poprzez wywiady, obserwacje i analizę danych zastanych, badaczka odkryła bogactwo doświadczeń osób zaangażowanych w tę unikalną praktykę, co stanowiło istotną część jej badań. Wspomniana publikacja to połączenie nie tylko praktycznej wiedzy na temat metody, ale również naukowego dyskursu uczenia się (o) inności, obywatelskości i sferze publicznej.

W stronę społeczeństwa włączającego

Badania wykazały, że Żywa Biblioteka nie tylko stymuluje dialog społeczny, ale także jest kontekstem społecznego uczenia się, gdzie osoby uczestniczące mogą nabywać nowe perspektywy, refleksyjnie analizować swoje postawy oraz rozwijać empatię. 

Żywa Biblioteka, która przyciąga uczestników i uczestniczki z różnych środowisk i grup, staje się miejscem, gdzie ludzie mogą wzajemnie dzielić się swoimi doświadczeniami, a zarazem zdobywać wiedzę o inności, co przyczynia się do budowy bardziej inkluzywnych i zrównoważonych społeczności. 

Z badań wynika, że w trakcie spotkań Żywych Książek z czytelnikami/czytelniczkami dochodzi do interakcji, w których negocjowane są zarówno kwestie językowe, jak i normy społeczne oraz stereotypy związane z doświadczaniem inności. W tym kontekście, dialog staje się narzędziem budowania relacji między ludźmi oraz kształtowania świadomości społecznej. Analizując różnorodność biografii i doświadczeń Żywych Książek, badaczka zauważa, że negocjacje w Żywej Bibliotece dotyczą również narracji społecznych, politycznych oraz oczekiwań społecznych wobec inności. Oznacza to, że Żywa Biblioteka jest impulsem do realnej zmiany społecznej. 


Organizatorami wydarzenia są:

 • Stowarzyszenie DIVERSJA
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu

Matronat:

 • Wrocławska Rada Kobiet
 • Kultura Równości
 • KPH

Patronaty honorowe:

 • Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk
 • Rzecznik Praw Dziecka Monika Hornat-Cieślak
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW Wrocław
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Przyrodniczy
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Patronaty medialne:

 • Radio TOK FM
 • Krytyka Polityczna
 • WrocLife
 • Dla Studenta

Data wydarzenia: 22.06.2024

Godzina: 12:00-20:00

Adres:
Filia nr 58, MEDIATEKA
Plac Teatralny 5
50-051 Wrocław
tel.: 71 347 12 82, 71 347 12 68