Zapraszamy do Mediateki 17 czerwca 2023 w godzinach 12:00-20:00.

Żywa Biblioteka to międzynarodowy ruch promujący prawa człowieka i dialog społeczny.

Celem projektu jest wzrost świadomości i wiedzy Wrocławian_ek na temat mniejszości kulturowych,
religijnych, etnicznych, społecznych i innych oraz kształtowanie postaw otwartości. To właśnie dzięki otwarciu na tematy trudne dla naszego miasta, Żywa Biblioteka może skutecznie zastępować stereotypy wiedzą, doświadczeniem i empatią w stosunku do osób wykluczanych. 

Zapraszamy do Mediateki, gdzie każda odwiedzająca nas osoba będzie mogła wypożyczyć na rozmowę Żywą Książkę, czyli przedstawiciela_kę mniejszości kulturowej, etnicznej, religijnej, społecznej, zawodowej borykających się ze stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem. Każda osoba poprzez zadawanie pytań ma szansę zweryfikować określony stereotyp, a w konsekwencji zbudować kontakt społeczny, zaufanie i akceptację.

Aby porozmawiać z Żywą Książką Czytelnik_czka zostanie zarejestrowany_a przez Bibliotekarzy_ki, a potem otrzyma kartę biblioteczną. Wypożyczenia będą odbywać się na terenie Mediateki, a czas pojedynczej rozmowy to 30 minut. Będzie można porozmawiać z takimi osobami, jak, m.in.: Amazonk a- kobieta po mastektomii, Ateista, Były Więzień, Cyganka/Romka, Osoba niesłysząca z implantem ślimakowym, Policjant, Uchodźczyni z Donbasu, Ukrainka, Mama dziecka z niepełnosprawnością, Osoba chorująca na schizofrenię, Osoba w spektrum autyzmu, Syryjczyk, Trzeźwa alkoholiczka, Syryjski Uchodźca, Żyd, Osoba HIV+, Trans Kobieta, Gej.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Diversja i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Różewicza we Wrocławiu  – Mediateka.

Patronaty:

  • Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia
  • Uniwersytet Dolnośląski DSW (wcześniej Dolnośląska Szkoła Wyższa)
  • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Koordynatorka:

Anna Janus, kontakt: ajanus@biblioteka.wroc.pl 

Telefon: 48 507 768 752

Napis Organizatorzy i logotypy: Stowarzyszenia Diversja, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Żywa Biblioteka Polska, Mediateka. Napis patronaty i logotypy Wrocław miasto spotkań - patronat honorowy Prezydenta Wrocławia, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Akademia Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Pod spodem napis patronaty medialne i następujące logotypy: portal www.wroclaw.pl, Radio Luz, Kultura równości, Kocham Wrocław, dlastudenta.pl, Wroclife

Data wydarzenia: 17.06.2023

Godzina: 12:00-20:00

Adres:
Filia nr 58, MEDIATEKA
Plac Teatralny 5
50-051 Wrocław
tel.: 71 347 12 82, 71 347 12 68