W dniach 12-13 czerwca 2015 r. miała miejsce jedenasta otwarta edycja Żywej Biblioteki we Wrocławiu.

Żywe Książki, które zaprosiliśmy w 2015 roku do udziału w projekcie to: Ateista, Były Bezdomny, Były Więzień, Osoba Homoseksualna, Osoba chora na schizofrenię, Katolik, Protestant, Osoba na wózku (W-skers), Feministka, Osoba Niewidząca, Osoba Niesłysząca, Osoba Ciemnoskóra, Osoba, która wyszła z uzależnienia, Mama Geja, Muzułmanin, Muzułmanka, Romka, Rodzic Dziecka Niepełnosprawnego, Rosjanka, Niemiec, Trzeźwiejący Alkoholik, Uchodźczyni, Żydówka, Żyd.

Nowymi tytułami w 2015 roku byli: Rodzic dziecka chorego na autyzm, Krymianka, Hindus, Syryjczyk.

Jedenasta edycja Żywej Biblioteki we Wrocławiu była edycją szczególną. Była współorganizowana przez 20 organizatorów i organizatorki Żywej Biblioteki z całej Polski, którzy przyjechali do Wrocławia na szkolenie „Jak zorganizować Żywą Bibliotekę?”.

Działania towarzyszące Żywej Bibliotece 2015:

  • Warsztaty na temat przejawów rasizmu w języku polskim dla nauczycieli i policjantów, które poprowadziła dr Margaret Amaka Ohia i mgr Dorota Kozłowska.

Dr Margaret Amaka Ohia jest językoznawcą, medioznawcą i filmoznawcą, trenerką antydyskryminacyjną, autorką rozprawy doktorskiej „Przejawy rasizmu w polszczyźnie. Mechanizmy systemowe, tekstowe i dyskursywne.”

  • 13 czerwca 2015 r. 12.30-14.30 – warsztaty na temat kultury osób niesłyszących i języka migowego.
  • 10 czerwca – 31 lipca wystawa fotograficzna „Wielokulturowi Wrocławianie”

Projekt jest współfinansowany Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu i Miasto Wrocław.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Diversja, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – filia 58 Mediateka

www.zywabiblioteka.pl oraz profil Żywej Biblioteki na Facebooku.