W dniach 13–14 czerwca 2014 do Mediateki mógł przyjść każdy mieszkaniec Wrocławia i wypożyczyć na rozmowę przedstawiciela mniejszości kulturowej, etnicznej, religijnej, społecznej. Serdecznie zapraszamy!

13 czerwca, o godz. 10.00 miało miejsce otwarte spotkanie z gościem specjalnym Żywej Biblioteki Ronnim Abergelem (Human Library Organization z Kopenhagi), który jest współtwórcą i promotorem metody Żywej Biblioteki na świecie. Będzie on obserwatorem podczas wrocławskiej edycji projektu i będzie wspierał wypracowanie standardów organizowania Żywych Bibliotek w Polsce. Spotka się również z wrocławskimi przedstawicielami NGO i pracownikami instytucji miejskich odpowiedzialnymi za projekty międzykulturowe i społeczne.

Projekt był współfinansowany przez Europejską Fundację Młodzieży przy Radzie Europy i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

Organizatorzy: MBP Mediateka, Stowarzyszenie Diversja

www.zywabiblioteka.pl

PlakatZywaBiblioteka2014