Grupy zorganizowane z wrocławskich szkół zapraszamy na zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii. Zajęcia organizujemy w ramach oferty edukacyjnej.

Zapisy na warsztaty przyjmujemy telefonicznie pod numerem 71 798 64 99. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc przewidzianych w harmonogramie. Realizujemy zajęcia w ramach projektu „Szkoła w mieście”.

Opiekun grupy przed zajęciami wypełnia „deklarację uczestnictwa” w warsztatach będącą jednocześnie oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach.

Adres:
Filia nr 13, Centrum Innowacji PRZEJŚCIE
ul. Świdnicka 19
50-066 Wrocław
tel.: 71 798 64 99