Pokryty kropkami portret Różewicza. Napis: Rok Różewicza w MBP

Nasz Patron – Tadeusz Różewicz

W grudniu 2020 roku Rada Miejska Wrocławia, pragnąc uczcić 100 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza Honorowego Obywatela Wrocławia, ustanowiła rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza.

18 lutego 2021 roku na sesji Rady Miejskiej Wrocławia radni podjęli uchwałę o nadaniu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu imienia Tadeusza Różewicza.

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid 19, zmianami w funkcjonowaniu bibliotek przygotowaliśmy dla Państwa cykl wydarzeń związanych z naszym patronem.
Wydarzenia odbywały się cały 2021 rok pod hasłem „Z Tadeuszem Różewiczem – rok pierwszy” i będą kontynuowane w kolejnych latach.

Przygotowaliśmy dla Was:

Uroczyste nadanie imienia Tadeusza Różewicza Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu