Zapraszamy na warsztaty ilustratorskie, podczas których krasnal Chociebek opowie o legendach Wrocławia. Dzieci, razem z opiekunami stworzą wielkoformatowe ilustracje z wykorzystaniem rożnych technik malarskich.

Wydarzenie w ramach projektu Jak się żyło w dawnym Wrocławiu.

Adresat: dzieci w wieku 4-7 lat
Zapisy telefoniczne: 713547267, mailowo: mbp22@biblioteka.wroc.pl lub osobiście w bibliotece.

Dostępna pętla indukcyjna. Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wydarzenie przyjazne osobom z autyzmem.

Dojazd:

  • autobusami nr: 106, 107, 109, 119, 122, 124, 126, 132, 142, 148, 149, 319, 607, 609
  • pociągiem: stacja Wrocław Nowy Dwór

Program Kultura bez barier

Projekt „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu…” realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego z programu Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Osi priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Data wydarzenia: 31.05.2023

Godzina: 17:00

Adres:
Filia nr 22
ul. Chociebuska 8-10
54-433 Wrocław
tel.: 71 354 72 67