Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na warsztaty z ilustratorem Pawłem Pawlakiem. Na spotkaniu dzieci pod czujnym okiem artysty zaprojektują znaczek pocztowy, który będzie nawiązywał do Wrocławia.

Adresat: Dzieci od 6 do 8 lat

Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy.
Zapisy telefonicznie: 71 354 72 64

Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Dojazd:

  • tramwajami nr: 3, 10, 20, 33 (przystanek Park Zachodni)
  • autobusami nr: 119, 122, 128, 129, 136, 319 (przystanek na Ostatnim Groszu), 126 (przystanek Park Zachodni)

Program Kultura bez barier

Projekt „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu…” realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego z programu Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Osi priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Data wydarzenia: 05.05.2023

Godzina: 17:00

Adres:
Filia nr 23
bulwar Ikara 29-31
54-130 Wrocław
tel.: 71 354 72 64