Warsztaty rodzinne – 25 marca

  • spotkanie o godzinie 10:00, dla rodzin z dziećmi w wieku 3-5 lat
  • spotkanie o godzinie 12:00, dla rodzin z dziećmi w wieku 6-9 lat

Podczas rodzinnych warsztatów omówimy obszary chronione w przyrodzie. Następnie stworzymy wspólnie, w formie makiety, wymarzony Biblioteczny Rezerwat Leśnej Przyrody. Podzielimy się na grupy i każda będzie miała zadanie do wykonania.

Zapisy: telefonicznie 71 354 72 67, mejlowo mbp22@biblioteka.wroc.pl lub osobiście na filii nr 22 – ulica Chociebuska 8-10.

Spotkanie z leśnikiem – 30 marca

Spotkanie o godzinie 17:00 – Prelekcja dla rodzin z dziećmi (6-9) połączona z warsztatami

Podczas prelekcji wygłoszonej przez leśnika, poruszonych zostanie wiele tematów związanych z przyrodą i ekologią, a przede wszystkim poznamy znaczenie pszczół w przyrodzie. Dowiemy się, dlaczego są takie ważne i musimy o nie dbać. Następnie poznamy rodzaje domków dla tych niezastąpionych owadów i samodzielnie wykonamy podobne.

Zapisy: telefonicznie 71 354 72 67, mejlowo mbp22@biblioteka.wroc.pl lub osobiście na filii nr 22 – ulica Chociebuska 8-10.

Dojazd

  • autobusami nr: 106, 107, 109, 119, 122, 124, 126, 132, 142, 148, 149, 319, 607, 609
  • pociągiem: stacja Wrocław Nowy Dwór

Program Kultura bez barier

Projekt „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu…” realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego z programu Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Osi priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Data wydarzenia: 25.03-30.03.2023

Adres:
Filia nr 22
ul. Chociebuska 8-10
54-433 Wrocław
tel.: 71 354 72 67