Jak się żyło w dawnym Wrocławiu to cykl działań literackich, artystycznych, kulturalnych. Celem projektu jest wspólne budowanie tożsamości lokalnej z obecnymi i nowymi mieszkańcami Wrocławia. Zapraszamy na spotkanie z wrocławską ilustratorką książek dla dzieci i komiksów – Joanną Zagner-Kołat, która współpracuje między innymi ze „Świerszczykiem”.

Adresat: dzieci w wieku 7-12 lat

Zapisy od 8 maja 2023 mailowo: mbp05@biblioteka.wroc.pl lub telefonicznie: 71 780 68 64

Dojazd

  • tramwajami nr: 1, 6, 8, 11, 23, 70
  • autobusem nr: 111

Program Kultura bez barier

Projekt „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu…” realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego z programu Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Osi priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Data wydarzenia: 20.05.2023

Godzina: 11:00

Adres:
Filia nr 5 BIBLIOTEKA GRAFIT
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
tel.: 71 780 68 64