Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach ilustratorskich z Małgorzatą Kulik “Jak żyło się w dawnym Wrocławiu?” w ramach projektu Kultura bez barier.

Podczas zajęć prowadząca przybliży uczestnikom autorski sposób tworzenia ilustracji za pomocą tradycyjnych technik rysunkowych. Fotografie rzeźb, dawnej architektury i obrazów posłużą dzieciom jako inspiracja do stworzenia własnych kompozycji. Na ich bazie będą tworzone opowieści, które potencjalnie mogłyby się wydarzyć w odległych czasach.
Każdy uczestnik stworzy ilustrację lub cykl do wykreowanej przez siebie narracji.

Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wydarzenie przyjazne osobom z autyzmem.

Program Kultura bez barier

Projekt „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu…” realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego z programu Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Osi priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Data wydarzenia: 22.04.2023

Godzina: 11:00

Adres:
Filia nr 29
ul. Reja 1
50-354 Wrocław
tel.: 71 326 60 63