Grafika przedstawiająca dziewczynę w gimnastycznej pozie z wyciągniętymi poziomo rękomi na których znajdują się książki

Odbiorca: dzieci w wieku do 12 lat
Czas realizacji:
od 1.07- 31.08
Gdzie: w 33 otwartych filiach
Obowiązują: „Legitymacja WWC”, regulamin i podpisanie zgody
Koordynacja: Joanna Gil (Filia nr 11)

W zabawie „Wakacyjne Wyzwanie Czytelnicze” może wziąć udział każdy samodzielnie czytający Czytelnik MBP we Wrocławiu w wieku do 12 lat.  Zabawa polega na „dokumentowaniu” liczby przeczytanych książek.
Warunkiem udziału jest posiadanie karty bibliotecznej MBP we Wrocławiu wystawionej na swoje imię i nazwisko oraz dostarczenie podpisanej zgody rodziców.  Podstawą zabawy jest posiadanie „Legitymacji WWC”, którą można otrzymać w każdej z 33 otwartych fili MBP w czasie godzin ich funkcjonowania (obowiązują wakacyjne godziny otwarcia).
Za ukończone wyzwania wręczamy upominki!

Każdy Uczestnik:

  • otrzymuje „Legitymację WWC”, w której zbiera naklejki (1 wypożyczona i oddana książka = 1 naklejka),
  • wybiera w legitymacji dowolną z dróg i wykleja ją naklejkami,
  • otrzymuje upominek po osiągnięciu mety,
  • może podjąć następne wyzwanie i wyklejać nową drogę.
Rozłożona Legitymacja Wakacyjnego Wyzwania Czytelniczego, na której widać obrazek ośmiornicy z miejscem na naklejki

Data wydarzenia: 01.07-31.08.2020