Регламент

Регламент користування бібліотечними послугами Міської Бібліотеки Публічної у Вроцлаві

 1. Загальні положення
 1. Фонди Міської Бібліотеки Публічної у Вроцлаві, далі МБП, доступні всім бажаючим на умовах, зазначених у цьому Регламенті.
 2. Читач MПБ має право:
  1. випозичати книги та інші засоби масової інформації,
  2. користуватися фондами на території МБП,
  3. користуватися комп’ютерами,
  4. користуватися послугою “Книга додому”.
 3. Випозичання засобів фонду в комп’ютеризованих філіях МБП можливе тільки при пред’явленні карти читача.
 4. Якщо Ви загубили карту читача – слід негайно повідомити про це бібліотекаря, який заблокує ваш обліковий запис. Розблокування облікового запису відбудеться після купівлі нової карти.
 5. МБП не несе відповідальності за використання карти читача третіми особами до моменту повідомлення про втрату карти власником.

2. Реєстрація читачів

 1. Під часу запису до МБП читач повинен:
  1. громадяни Польщі – пред’явити паспорт або інший документ з фотографією і номером PESEL, заповнити карту зобов’язань і після ознайомлення з правилами, підписати її;
  2. громадяни інших країн – пред’явити паспорт або інший документ з фотографією, заповнити карту зобов’язань і після ознайомлення з правилами підписати її.
 2. Неповнолітнього читача до МБП може записати один з батьків або опікун, який підписує за неповнолітнього карту зобов’язань.
 3. Особа, яка має заборгованість перед MПБ не може бути поручителем неповнолітнього.
 4. При записі до MПБ читач зобов’язаний вказати адресу для кореспонденції.
 5. Читач зобов’язаний негайно повідомити MПБ про зміну місця проживання та інших даних, зазначених у карті зобов’язань.
 6. Читачеві надається право доступу до персональних даних та їх виправлення на умовах, зазначених у Законі про захист персональних даних.
 7. Персональні дані читача використовуються в таких цілях як: доступ до ресурсів МБП, статистичний облік, пошук випозичених бібліотечних фондів, а також штрафів, пов’язаних з затримкою їх повернення.
 8. Читач, який відмовляється від послуг MПБ, має право вимагати вилучення своїх персональних даних з реєстра читачів, а MПБ зобов’язана видалити ці дані, за умови, що читач повернув всі випозичені матеріали і не має ніяких зобов’язань по відношенню до MПБ.
 9. Обліковий запис читача, який є неактивним протягом 5 років, буде видалений з бази читачів, а його зобов’язання знищені, за умови, що читач повернув всі випозичені матеріали і не має ніяких зобов’язань по відношенню до MПБ.

3. Надання в користування бібліотечних фондів, далі «медіа»

 1. Користуватись медіа поза територією МБП можуть читачі, які заповнили картку зобов’язань.
 2. Користуватись медіа на території МБП можуть читачі які пред’явили карту читача або документ з фотографією.
 3. За один раз в одній філії МБП можна взяти таку кількість медіа:
  1. книги, аудіокниги, 1 електронна книга, матеріали для вивчення мов – разом 5 примірників,
  2. фільми, музичні компакт-диски, мультимедійні навчальні програми, комп’ютерні ігри, 1 гра настільна – разом 5 примірників.
  У випадку користування послугами кількох філій МБП читач може взяти максимум 15 примірників.
 4. Повний період випозичення медіа складає:
  1. для книг, аудіокниг, електронних книг і матеріалів для вивчення мов – максимум 60 днів, з них:
  – перший термін повернення – 30 днів
  – всі наступні продовження – максимально до 30 днів від початкового терміну повернення,
  2. для фільмів, компакт дисків, освітніх програм, мультимедійних, комп’ютерних і настільних ігор – максимум 10 днів, з них:
  – перший термін повернення – 5 днів
  – всі наступні продовження – максимально до 5 днів від початкового терміну повернення.
 5. Читач самостійно або за допомогою бібліотекаря може продовжити термін повернення випозичених медіа, якщо на них немає замовлення від інших читачів і не закінчився строк їх повернення.
 6. MПБ може скоротити термін випозичення кожного медіа “за вимогою”
 7. При випозиченні особливо цінних примірників MПБ стягує заставу в розмірі актуальної ринкової ціни такого примірника.
 8. Читач самостійно або за допомогою бібліотекаря, може замовити медіа, випозичені іншими читачами. Одноразово в одній філії можна замовити:
  1. книги, аудіокниги, 1 електронна книга, матеріали для вивчення мов – разом 5 примірників,
  2. фільми, музичні компакт-диски, мультимедійні навчальні програми, комп’ютерні ігри, 1 настільна гра – разом 5 примірників.
  У випадку користування послугами кількох філій МБП читач може взяти максимум 15 примірників.
 9. Замовлені книги читач може забрати протягом 7 днів від дати реалізації замовлення.
 10. Інші замовлені медіа читач може забрати протягом 5 днів від дати реалізації замовлення.
 11. Читач зобов’язаний самостійно перевіряти, чи замовлення було виконано.
 12. Читач повинен самостійно звертати увагу на стан медіа перед випозиченням, а про знайдені пошкодження негайно інформувати бібліотекаря.
 13. Вибрані до випозичення медіа читач реєструє у чергового бібліотекаря і йому ж їх повертає.
 14. Читач зобов’язаний повернути випозичені медіа без попереднього повідомлення зі сторони МБП.
 15. Випозичені медіа слід повернути в ту ж саму філію МБП, в якій вони були отримані.
 16. За збитки, завдані внаслідок втрати, пошкодження або знищення медіа відповідає читач.
 17. Сума відшкодування за втрату, пошкодження або знищення медіа визначається діючою ринковою ціною.
 18. З дозволу керівника філії читач може принести замість загубленого медіа інше, в якому зацікавлена МБП, але не меншої вартості.

4. Використання комп’ютерів

 1. Користування встановленими в МБП комп’ютерами є безкоштовним.
 2. Право на користування комп’ютерами, встановленими у МБП, мають особи, які заповнили картку зобов’язань і не мають заблокованого облікового запису:
  1. у філіях з комп’ютеризованим обліком медіа читач зобов’язаний пред’явити черговому бібліотекарю читацький квиток і відмітитися в журналі відвідувань,
  2. у філіях з традиційним обліком медіа комп’ютерами можуть користуватись тільки читачі, які зареєстровані в даній філії. Читач зобов’язаний звернутись до бібліотекаря і відмітитись в журналі відвідувань.
 3. Користуватись комп’ютером можна виключно в інформаційних та освітніх цілях.
 4. Комп’ютерами один читач може користуватись не більше, ніж 1 годину в даний день. Комп’ютер, яким не користуються понад 15 хвилин, буде надано іншому читачеві.
 5. У разі перебою в роботі комп’ютера необхідно повідомити про це працівника MПБ без самостійної спроби відновлення роботи комп’ютера.
 6. Читач несе матеріальну відповідальність за пошкодження обладнання, що виникли в результаті його неправильного використання.
 7. Читач має право:
  1. користовуватися встановленими програмами,
  2. користовуватися доступом до мережі Інтернет,
  3. бронювати час роботи на комп’ютері,
  4. копіювати дані на електронні носії або роздруковувати їх. Друк документів є платним згідно з тарифами, розміщеними у додатку до Регламенту.
 8. Читачеві не дозволяється:
  1. встановлювати програми і змінювати налаштування програмного забезпечення, встановленого на комп’ютерах
  2. використовувати встановлені у МБП комп’ютери для ігор, чатів, пошуку інформації, зміст якої протирічить чинному законодавству або ображає почуття інших (порнографія, інформація, що пропагує расизм та ін.),
  3. вчиняти дії, що порушують авторські права,
  4. користуватися комп’ютерами MПБ і доступом до мережі інтернет в цілях ведення бізнесу або такої діяльності, що приносить дохід.
 9. Відтворювані під час роботи комп’ютера звуки можуть транслюватись виключно через навушники.
 10. Читач зобов’язаний залишити після себе робоче місце в чистоті і порядку.
 11. Співробітник MПБ має право контролювати, чи читач користується комп’ютером згідно встановлених правил. У разі недотримання правил, зазначених у Регламенті, співробітник MПБ може скасувати право використання комп’ютера.

5. Послуга “Книга додому”

 1. Послугою “Книга додому” можуть користуватись особи старшого віку, хворі або особи з обмеженими можливостями, які проживають на території Вроцлава і які заповнили карту зобов’язань.
 2. Про бажання скористатися послугою “Книга додому” читач повідомляє бібліотеку, яка є найближчою до місця проживання читача, шляхом особистого звернення, звернення по телефону або за допомогою третіх осіб.
 3. Доставкою медіа додому займаються бібліотекарі та волонтери.
 4. Читачі, які користуються послугою “Книга додому”, випозичають медіа MПБ на умовах передбачених цим Регламентом.

6. Оплати

 1. MBP може стягувати оплати за прострочення визначених Регламентом термінів повернення медіа, послуги репродукції, видрук файлів та інші послуги, визначені цим Регламентом.
 2. Розмір оплат зазначено у прейскуранті, який є додатком до даного Регламенту.
 3. Кожна оплата читача підтверджується виданою квитанцією.
 4. За затримку повернення медіа понад термін встановлений в § 3, п. 4 даного Регламенту MПБ стягує оплату у розмірі:
  1. книги (в тому числі аудіокниги) – 0,20 PLN за одну книгу за кожний день після закінчення терміну повернення,
  2. фільми, компакт-диски, освітні програми, мультимедіа, комп’ютерні та настільні ігри, електронні книги – 2,00 PLN за кожний випозичений примірник за кожний день після закінчення терміну повернення.
 5. Якщо читач не повертає випозичені медіа в термінах, встановлених цим Регламентом, MПБ блокує його обліковий запис. До моменту погашення зобов’язань перед МБП обліковий запис читача залишається заблокованим. У випадку неврегулювання оплат щодо медіа, зазначених у § 3, п. 4, MПБ направляє справу у вповноважені інстанції для стягнення боргу.

7. Кінцеві положення

 1. Читач зобов’язаний ставитися з пошаною до медіа та іншого майна MПБ, а також використовувати їх за призначенням.
 2. Бібліотекар може відмовити в обслуговуванні читача, який не виконує зазначені в Регламенті правила, порушує загально-зобов’язуючі правила поведінки, зокрема, знаходиться в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, веде себе голосно і агресивно, не дотримується базових правил гігієни.
 3. Якщо читач не виконує зазначені в Регламенті правила, рішенням Директора МБП він може бути тимчасово, а в деяких випадках назавжди, позбавлений права користування послугами МБП.
 4. MПБ не несе відповідальності за особисті речі, залишені без нагляду.
 5. Директор MПБ має право на певний час закривати філії або обмежувати робочі години з причин аварії, ремонту, робіт з обслуговування, інвентаризації медіа або з інших важливих причин.
 6. Актуальні оголошення адресовані читачам розміщуються на сайті www.biblioteka.wroc.pl, а також в філіях МБП.
 7. Скарги та пропозиції читачі можуть складати Директору Міської Публічної Бібліотеки у Вроцлаві, вул. Sztabowa 98.
 8. Про зміни в Регламенті читачів інформують шляхом розміщення відповідного оголошення у всіх філіях МБП. По закінченню 30 днів з моменту розміщення оголошення про зміни вважається, що читач прийняв інформацію до відома.


Вроцлав, 3.01.2018

ДИРЕКТОР

Andrzej Ociepa