Регламент

Правила Користування Фондами Та Послугами Міської Публічної Бібліотеки Ім. Тадеуша Ружевича У Вроцлаві

§ 1 Загальні правила

 1. Матеріали Міської Публічної Бібліотеки ім. Тадеуша Ружевича у Вроцлаві, надалі МПБ, надаються всім зацікавленим особам безкоштовно на умовах, зазначених цими правилами.
 2. Читач МПБ має право:
  1. брати книги, інші медіа та електронні книги поза межі бібліотеки;
  2. користуватись матеріалами, доступними на місці в МПБ;
  3. користуватись комп’ютерами, наданими МПБ;
  4. користуватись послугою «Книга додому».
 3. Правила випозичення та користування електронними книгами визначаються Правилами випозичень електронних книг.
 4. Користування матеріалами бібліотеки у філіях МПБ можливе лише після пред’явлення бібліотечної карти, UrbanCard або карти в додатку Nasz Wrocław.
 5. Про втрату бібліотечної карти негайно повідомити бібліотекаря, який заблокує електронний обліковий запис.
 6. Обліковий запис буде розблоковано після придбання нової  бібліотечної карти. МПБ стягує плату в розмірі 10 злотих за дублікат  карти.
 7. Дублікат бібліотечної карти може бути придбаний тільки власником облікового запису або, у випадку неповнолітньої особи, одним з батьків або законним опікуном, після пред’явлення посвідчення особи, електронного посвідчення особи або іншого документа з фотографією та номером PESEL.
 8. МПБ не несе відповідальності за використання бібліотечної карти третіми особами до моменту повідомлення власника про її втрату.

§ 2 Реєстрація читачів

 1. При записі до МПБ заявник повинен:
  1. якщо є громадянином Польщі – пред’явити посвідчення особи, електронне посвідчення або інший документ з фотографією та номером PESEL, заповнити карту зобов’язань і після ознайомлення з Правилами розбірливо підписати її;
  2. якщо є громадянином іншої країни – пред’явити паспорт або інший документ з фотографією, заповнити карту зобов’язань і після ознайомлення з Правилами розбірливо підписати її.
 2. Неповнолітнього читача може записати один із батьків або законний опікун, який розбірливо  підписує за нього карту зобов’язань.
 3. Батьки або законні опікуни, які підписують карту зобов’язань неповнолітнього читача, несуть відповідальність за його дії та бездіяльність внаслідок  невиконання Правил.
 4. Особа, яка має непогашені зобов’язання перед МПБ, не може записати неповнолітнього читача.
 5. При записі до МПБ читач зобов’язаний вказати адресу для листування.
 6. Після входу в обліковий запис бібліотеки читач може самостійно ввести свою електронну адресу. Надання адреси електронної пошти означає згоду на отримання електронних повідомлень від бібліотечної системи.
 7. Про зміну місця проживання та інших даних, внесених до карти зобов’язань, читач зобов’язаний негайно повідомити МПБ.­­
 8. При зміні особистих даних та/або читацької карти необхідно заповнити нову карту зобов’язань та розбірливо підписати її власнику облікового запису, а у разі неповнолітньої особи – одному з батьків чи опікуну.
 9. Читач має право на доступ та виправлення персональних даних на умовах, визначених Законом про захист персональних даних.
 10. Персональні дані читача оброблятимуться з метою: забезпечення можливості використання засобів МПБ, статистичних та пов’язаних із поверненням отриманих   бібліотечних  матеріалів та плати за їх несвоєчасне повернення.
 11. Читачі, які відмовляються від послуг МПБ, мають право вимагати видалення своїх персональних даних з реєстру читачів, а МПБ зобов’язана видалити ці дані – за умови, що читач повернув усі отримані матеріали та не має ніяких зобов’язань перед МПБ.
 12. Обліковий запис неактивного читача протягом 5 років видаляється з бази даних читачів, а його карта  зобов’язань знищується – за умови, що читач повернув усі отримані матеріали та не має ніяких зобов’язань перед МПБ.

§ 3 Надання доступу до бібліотечних матеріалів

 1. Отримати бібліотечні матеріали поза межі бібліотеки можуть особи, які заповнили та розбірливо підписали карту зобов’язань.
 2. Отримати бібліотечні матеріали поза межі бібліотеки можна при кожному пред’явленню бібліотечної карти, UrbanCard або карти в додатку Nasz Wrocław.
 3. Отримання бібліотечних матеріалів поза межі бібліотеки можливе лише після погашення зобов’язань перед МПБ.
 4. В одній філії МПБ одноразово можна випозичити наступну кількість медіа:
  1. книги, аудіокниги, 1 електронна книга, матеріали для вивчення мов – разом 10 екземплярів;
  2. фільми, музичні диски, навчальні мультимедійні програми, 2 настільні гри – разом 5 екземплярів;

   У разі користування бібліотечними послугами кількох філій МПБ читач може випозичити максимально 20 медіа, у тому числі 2 настільні гри.
 5. Загальний термін отримання окремих медіа становить:
  1. для книг, аудіокниг, електронних книг і матеріалів для вивчення мов максимально 60 днів:
   • перший період позички – 30 днів;
   • усі продовження – максимально до 30 днів від початкового терміну повернення;
  2. для фільмів, музичних компакт-дисків, навчальних мультимедійних програм та настільних ігор максимально 14 днів:
   • перший термін позички – 7 днів;
   • усі продовження – максимально до 7 днів від початкового терміну повернення.
 6. Читач сам або через бібліотекаря може перенести дату повернення отриманих медіа, якщо на них немає попиту з боку інших читачів і не закінчився термін їх повернення.
 7. МПБ може скоротити термін позички будь-яких медіа, якщо в цьому є конкретна потреба.
 8. При позичці особливо цінних медіа МПБ бере завдаток у розмірі  ринкової вартості.
 9. У разі несвоєчасного повернення цінних медіа, отриманих за завдаток, цей завдаток зараховується в рахунок плати за несвоєчасне повернення позичених медіа та / або в рахунок суми заборгованості за вартість неповернутого в  МПБ екземпляра.
 10. Читач сам або через бібліотекаря може замовити 20 різних медіа, випозичених іншими читачами.
 11. Замовлені матеріали можуть бути забрані читачем протягом 7 днів з моменту виконання замовлення.
 12. Читач зобов’язаний перевірити, чи замовлення вже виконано.
 13. Перед взяттям читач повинен звернути увагу на стан носія, а про пошкодження негайно повідомити бібліотекаря.
 14. Вибрані медіа читач реєструє у бібліотекаря та також йому повертає.
 15. Читач зобов’язаний повернути позичений носій без вимоги МПБ.
 16. Читачеві, який вказав адресу електронної пошти,  МПБ надсилає повідомлення про закінчення терміну повернення. Повідомлення мають допоміжний та інформаційний характер, а не надіслання їх на електронну пошту не є підставою для зменшення або скасування встановленої плати за несвоєчасне повернення бібліотечних матеріалів.
 17. Медіа мають бути повернені до філії МПБ, де вони були позичені.
 18. Читач несе відповідальність за шкоду, спричинену втратою, пошкодженням або знищенням медіа.
 19.  У разі втрати, пошкодження чи знищення медіа читач зобов’язаний відкупити даний екземпляр.
 20. Якщо відкупити неможливо, читач зобов’язаний сплатити вартість втраченого, пошкодженого чи знищеного екземпляра. Компенсація дорівнює інвентарній ціні примірника.
 21. Після відкупу або оплати пошкодженого чи знищеного екземпляра читач має право забрати собі пошкоджений чи знищений примірник.  Дата отримання пошкодженого або знищеного примірника встановлюється керівником філії. Це можливо лише після видалення пошкодженого або знищеного примірника з опису філії та видалення позначок власності.
 22. За згодою керівника філії замість втраченого, пошкодженого чи зіпсованого примірника читач може надати інший, корисний МПБ, але не меншої вартості.

§ 4 Користування комп’ютерами

 1. Користування комп’ютерами, встановленими в МПБ, є безкоштовним.
 2. Право користування комп’ютерами, встановленими в МПБ, мають особи, які заповнили карту зобов’язань та не мають заблокованого облікового запису.
 3. Читач зобов’язаний пред’явити бібліотекарю бібліотечну карту, UrbanCard або карту в додатку Nasz Wrocław.
 4. Читач може використовувати комп’ютер лише з метою навчання та отримання інформації.
 5. Робоче місце за комп’ютером може  використовуватися однією особою лише протягом однієї години на день. Робоче місце за комп’ютером, залишене більше ніж на 15 хвилин, буде доступне для іншого читача.
 6. У разі виходу з ладу або зупинки роботи комп’ютера слід негайно повідомити  працівника МПБ, не намагаючись самостійно ремонтувати комп’ютер.
 7. Читач несе матеріальну відповідальність за будь-які пошкодження обладнання внаслідок неправильного користування.
 8. Читач має право:
  1. користуватись встановленими програмами;
  2. користуватись доступом до Інтернету;
  3. копіювати дані на електронні носії.
 9. Читачеві забороняється:
  1. встановлювати програми та змінювати конфігурацію встановленого програмного забезпечення на комп’ютерах;
  2. використовувати комп’ютери, встановлені в МПБ, для ігор, чатів, пошуку інформації, зміст якої не відповідає діючим нормам або ображає почуття інших (порнографія, расистський контент тощо);
  3. здійснювати дії, що порушують авторські права;
  4. використовувати комп’ютери МПБ та Інтернет для ведення бізнесу або отримання прибутку.
 10. Звук, який відтворюється під час роботи комп’ютера, може видаватись лише через навушники.
 11. Читач зобов’язаний залишити займане робоче місце за комп’ютером в порядку.
 12. Працівник МПБ має право здійснювати контроль за дотриманням Правил користування комп’ютерами. У разі невиконання умов, викладених у Правилах, працівник МПБ може позбавити права користування комп’ютером.
 13. МПБ не несе відповідальності за носії інформації, залишені в комп’ютері.

§ 5 Послуга «Книжка додому»

 1. Послугою «Книжка додому» можуть користуватися  особи, які мають труднощі з пересуванням (наприклад, люди похилого віку, прикуті до ліжка чи інваліди), які проживають у Вроцлаві та заповнили карту зобов’язань.
 2. Про бажання скористатися послугою необхідно повідомити у найближчу до місця проживання бібліотеку особисто, по телефону або через третіх осіб.
 3. Доставкою матеріалів додому займаються бібліотекарі та волонтери.
 4. Читачі, які користуються послугою «Книжка додому», отримують матеріали МПБ на умовах, визначених цими Правилами.

§ 6 Плата

 1. МПБ стягує плату за затримання бібліотечних матеріалів після закінчення терміну, визначеного Правилами, а також інші збори, визначені цими Правилами.
 2. Кожен платіж, здійснений читачем, підтверджується квитанцією, роздрукованою на вимогу читача.
 3. За затримання бібліотечних матеріалів після закінчення терміну, визначеного у § 3 п.5, МПБ стягує плату в розмірі:
  1. книги та аудіокниги – 0,20 злотих за екземпляр за кожен день після закінчення терміну повернення;
  2. фільми, музичні компакт-диски, освітні мультимедійні програми, настільні ігри, електронні книги – 2,00 злотих  за екземпляр за кожен день після закінчення терміну повернення.
 4. Допускаєтьмя можливість користуватися послугами МПБ, а саме випозичити та продовжити термін повернення позичених матеріалів при наявності заборгованості  у розмірі суми, що не перевищує  5,00 зл.
 5. У разі перевищення допустимого ліміту заборгованості користування послугами МПБ можливе лише після погашення повної суми заборгованості.
 6. Якщо читач не повертає позичений матеріал у термін, визначений цими Правилами, МПБ блокує його обліковий запис. До моменту погашення заборгованості перед МПБ обліковий запис читача заблоковано, а також у разі несплати заборгованості, які вказані у § 3 п. 5, МПБ розпочинає процес стягнення боргів.

§ 7 Прикінцеві положення

 1. Читач зобов’язаний з повагою ставитися до бібліотечних матеріалів та іншої власності МПБ і використовувати їх за призначенням.
 2. На території філії МПБ забороняється ведення будь-якої прибуткової діяльності без згоди Директора МПБ.
 3. Бібліотекар може відмовити від надання послуг читачеві, який не дотримується положень цих Правил, порушує загальноприйняті норми поведінки, зокрема перебуває у стані, що свідчить про вживання алкогольних напоїв, одурманюючих засобів, поводиться гучно та агресивно, а також не дотримується елементарних правил гігієни та чинних санітарно-епідеміологічних норм.
 4. Читач, який не дотримується положень цих Правил, за рішенням директора МПБ може бути тимчасово, а в особливо серйозних випадках, назавжди позбавлений права користування послугами МПБ.
 5. МПБ не несе відповідальності за особисті речі, залишені без нагляду.
 6. Директор МПБ має право на визначений термін закрити філії або обмежити час їх роботи через поломку, ремонт, роботи з прибирання, інвентаризацію або інші важливі причини.
 7. Актуальні повідомлення, адресовані читачам, розміщуються на веб-сторінці, у соціальних мережах та в окремих філіях МПБ.
 8. Інформація про зміни в Правилах розміщується у філіях на видному місці та на сайті. Через 30 днів з моменту надання інформації читач вважається таким, що ознайомився зі змінами до Правил.
 9. Зі скаргами та пропозиціями читачі можуть звертатися до директора Міської Публічної Бібліотеки їм. Тадеуша Ружевича у Вроцлаві, вул. Sztabowa 98, e-mail: mbp00@biblioteka.wroc.pl

Вроцлав, 24.11.2022 р.

ДИРЕКТОР
Анна Янус