Опубліковано 23.11.2022
 1. Волонтерство є ініціативою Міської Публічної Бібліотеки (МПБ) ім. Тадеуша Ружевича у Вроцлаві, адресованою всім зацікавленим особам віком від 13 років.
 2. Про бажання зайнятися волонтерською діяльністю необхідно повідомити керівника філії МПБ або Координатора волонтерства.
 3. Договір про надання волонтерських послуг укладається на підставі посвідчення особи з фотокарткою. Неповнолітні особи додатково зобов’язані надати письмову згоду батьків або законних опікунів.
 4. Перед підписанням Договору кандидату у волонтери необхідно ознайомитися з Положенням про волонтерство Міської Публічної Бібліотеки ім. Тадеуша Ружевича у Вроцлаві
 5. Роботу волонтерів організовують керівники філій МПБ, а контролює Координатор волонтерів.
 6. Волонтер працює добровільно та без винагороди.
 7. Сферою здійснення волонтерської діяльності є філії МПБ.
 8. До завдань волонтерів входить:
  1. допомога дітям у виконанні домашніх завдань;
  2. організація занять для дітей у бібліотеці;
  3. допомога дітям-інвалідам під час занять у бібліотеці;
  4. підготовка виставок та матеріалів для занять з дітьми;
  5. проведення комп’ютерних курсів для осіб похилого віку;
  6. доставка бібліотечних матеріалів  додому хворим та інвалідам;
  7. допомога у підготовці та реалізації культурно-освітніх проектів;
  8. допомога в інших бібліотечних роботах.
 9. Волонтер має право на отримання письмового посвідчення про виконання волонтерських послуг та характеристики про виконану роботу.
 10. Після відсутності протягом місяця без поважних причин Договір з волонтерем негайно припиняється.
 11. Договір може бути припинений негайно на вимогу будь-якої сторони.

Вроцлав, 30.03.2023 р.

ДЙРЕКТОР
Анна Янус