9 października 2021 r. w setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza otworzymy w Bibliotece Grafit Filii nr 5 przy ulicy Namysłowskiej 8 i w przestrzeni wirtualnej wystawę „Tadeusz Różewicz – poeta obecny”.

Złożą się na nią fotografie obcojęzycznych wydań utworów Tadeusza Różewicza nadesłane ze świata. Twórczość naszego patrona została przetłumaczona na 50 języków, liczymy więc, że uda nam się stworzyć piękną wystawę.

Razem z Biurem Współpracy z Zagranicą wysyłamy do bibliotek i Instytutów Polskich zaproszenie do wspólnego tworzenia wystawy – prośbę o przysłanie fotografii przedstawiających wybrane książki Tadeusza Różewicza na tle architektury biblioteki lub jej wnętrza.

Urodzinowa wystawa będzie stanowiła stałą oprawę kolekcji obcojęzycznych wydań utworów Tadeusza Różewicza, które przekazała nam wnuczka Poety – Julia Różewicz.

Zawracamy się z prośbą do naszych Czytelników, by podczas wakacyjnych wojaży odwiedzali biblioteki na świecie i byli ambasadorami naszej wystawy „Tadeusz Różewicz – poeta obecny” – zdjęcia ze świata.

Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo, Drodzy Bibliotekarze,

Przesyłamy pozdrowienia z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu i serdecznie zapraszamy do współtworzenia wystawy fotograficznej „Tadeusz Różewicz – poeta obecny”.

W 2021 roku obchodzimy w Polsce 100. rocznicę urodzin wybitnego polskiego poety Tadeusza Różewicza – wrocławianina, Honorowego Obywatela Wrocławia. Z tej okazji nasza biblioteka, która otrzymała imię Tadeusza Różewicza, organizuje działania popularyzujące twórczość i postać patrona.

Wnuczka Poety – Julia Różewicz przekazała naszej bibliotece publikacje w różnych językach. Chcielibyśmy, by udostępnieniu czytelnikom kolekcji obcojęzycznych wydań utworów Tadeusza Różewicza, towarzyszyła stworzona wspólnie z bibliotekarzami z całego świata wystawa fotograficzna „Tadeusz Różewicz – poeta obecny”. Będzie ona stanowiła stałą oprawę tych zbiorów.

Twórczość naszego patrona została przetłumaczona na 50 języków, liczymy więc, że uda nam się z Państwa pomocą stworzyć piękną wystawę.

Prosimy o przysłanie fotografii przedstawiających wybrane książki Tadeusza Różewicza na tle architektury biblioteki lub jej wnętrza.

Warunki, które muszą spełnić wszystkie biblioteki, by wystawa była komunikatywna dla odbiorców, a tym samym była opowieścią o bibliotekach na świecie, w których jest OBECNY Tadeusz Różewicz, to:

  • wykonanie jednej (lub kilku) fotografii przedstawiającej jedną (lub kilka) wybraną publikację Tadeusza Różewicza na tle architektury biblioteki lub jej wnętrza,
  • podanie tytułu książki, imienia i nazwiska tłumacza, nazwy wydawnictwa,
  • przesłanie logotypu instytucji/biblioteki,
  • przesłanie fotografii w wersji cyfrowej (szerokość 2480 pikseli, wysokość 3508 pikseli) na adres mail: mgierun@biblioteka.wroc.pl, kkabat@biblioteka.wroc.pl,
  • do dnia: 10 września 2021 roku.

Przesłanie materiału jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację w ramach wystawy POETA? OBECNY! oraz na działania promocyjne w mediach społecznościowych.

Wystawę planujemy otworzyć 9 października (100. rocznica urodzin Poety) w jednej z naszych filii – Bibliotece Grafit we Wrocławiu. Wszystkie zamieszczone fotografie zostaną opisane na podstawie przesłanych informacji.

Zapraszamy do Wrocławia. Informacje o ROKU TADEUSZA RÓŻEWICZA znajdą Państwo na stronie projektu.

Bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza pozdrawiają Koleżanki i Kolegów! Miło wspominamy pobyt Bibliotekarzy z całego świata we Wrocławiu podczas IFLA 2017.

W imieniu całej społeczności Bibliotekarzy – Dyrekcja MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu