Statystyki Miejskiej Biblioteki Publicznej z roku 2020

Tytuł infografiki: Statystyki MBP we Wrocławiu z roku 2020

Infografika przedstawia zebrane dane statystyczne z roku 2020.

Czytelnicy:

 • liczba czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę w 2020 roku to 110160
 • dla porównania dane z 2019 roku – 135616 czytelników i z 2018 roku – 129662 czytelników

Podział czytelników z 2020 według wieku:

 • przedział wiekowy 0-5 lat to 3676 osób
 • przedział wiekowy 6-12 lat to 11276 osób
 • przedział wiekowy 13-15 lat to 4213 osób
 • przedział wiekowy 16-19 lat to 4530 osób
 • przedział wiekowy 20-24 lata to 10360 osób
 • przedział wiekowy 25-44 lata to 38608 osób
 • przedział wiekowy 45-60 lat to 18312 osób
 • powyżej 60 lat – 19185 osób

Zbiory MBP:

 • książki to 771556 egzemplarzy
 • muzyka to 5397 płyt CD
 • audiobooki to 38488 egzemplarzy
 • filmy to 15067 płyt
 • pomoce dydaktyczne, czyli gry planszowe to 1763 sztuki
 • inne materiały dźwiękowe to 1853 egzemplarzy

Nowości:

 • książki: zakupiono 46636 sztuk, w darze do biblioteki przekazano 16439 sztuk
 • muzyka: zakupiono 70, z darów 4 sztuki
 • audiobooki: zakupiono 3647 sztuki, z darów 318 sztuk
 • filmy: zakupiono 853 , z darów 166 sztuk
 • gry planszowe: zakupiono 356 sztuk, z darów 91 sztuk
 • inne materiały dźwiękowe: zakupiono 83, z darów 28 sztuk

Liczba odwiedzin to 762490.
Liczba wypożyczeń to 1263353.

e-zbiory:

 • liczba przeczytanych stron w serwisie Legimi; 5133332
 • liczba przeczytanych stron w serwisie Ibuk Libra – 63282
 • liczba przeczytanych stron w serwisie Ebsco – 73715.