„Jak się żyło w dawnym Wrocławiu” to cykl działań literackich, artystycznych i kulturalnych. Celem projektu jest wspólne budowanie tożsamości lokalnej z obecnymi i nowymi mieszkańcami Wrocławia. Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Pawlakiem, który tym razem opowie o książce dla dzieci Felcia czyli szkice z kichającym berecikiem.

Felcia czyli szkice z kichającym berecikiem

Felcia jest bardzo wrażliwa i nie zawsze jest jej łatwo odnaleźć się w otaczającej ją rzeczywistości. Niekiedy czuje się wyobcowana, często ma trudności, aby sprostać stawianym wobec niej oczekiwaniom… Ale idzie przez życie z podniesioną głową i dzielnie stawia czoła wszelkim troskom i trudnościom.

Uczestnicy spotkania mogą dowiedzieć się co nieco o czasach, gdy nie było telefonów komórkowych, telewizor był rzadkością, a o komputerach prawie nikt nie słyszał.

Paweł Pawlak

Zajmuje się wymyślaniem książek, ilustracją, projektowaniem graficznym, malarstwem i oprawą obrazów. Zilustrował ponad 70 książek, współpracując z wydawcami z Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Korei i Kanady. Swoje prace prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych w kraju i na świecie. Na spotkaniu w Bibliotece Garfit będzie opowiadał o Felci.

Informacje

Adresat: Dzieci w wieku 4-7 lat z rodzicami
Wstęp wolny
Na spotkaniu będzie obecny tłumacz Polskiego Języka Migowego.

Dojazd

  • tramwajami numer: 1, 6, 8, 11, 23, 70
  • autobusem numer: 111

Program Kultura bez barier

Projekt „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu…” realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego z programu Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Osi priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Data wydarzenia: 12.04.2023

Godzina: 12:00

Adres:
Filia nr 5 BIBLIOTEKA GRAFIT
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
tel.: 71 780 68 64