Zapraszamy na spotkanie autorskie z Mieczysławem Gorzką, autorem bestsellerowych serii „Cienie przeszłości” oraz „Wściekłe psy”.

Jak się żyło w dawnym Wrocławiu to cykl działań literackich, artystycznych i kulturalnych. Celem projektu jest wspólne budowanie tożsamości lokalnej z obecnymi i nowymi mieszkańcami Wrocławia. Uczestnicy będą poznawali między innymi tradycje świąteczne i karnawałowe, kulinaria, a także kulturę i życie codzienne dawnych wrocławian.

Dojazd

  • tramwajami nr: 1, 6, 8, 11, 23, 70
  • autobusem nr: 111

Program Kultura bez barier

Projekt „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu…” realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego z programu Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Osi priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Data wydarzenia: 12.05.2023

Godzina: 18:00

Adres:
Filia nr 5 BIBLIOTEKA GRAFIT
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
tel.: 71 780 68 64