Zapraszamy na spacer śladami Tadeusza Różewicza, który przeżył we Wrocławiu czterdzieści sześć lat, prawie połowę życia. Mieszkał tu od 1968 roku aż do śmierci 24 kwietnia 2014.

Śladami Tadeusza Różewicza -interaktywna mapka

Na Interaktywnej mapce Wrocławia zaznaczone i opisane zostały miejsca ważne dla Tadeusza Różewicza – kolejne mieszkania, ulubione parki, miejsca związane z pracą, twórczością…

Przewodnikiem po miejscach biskich poecie jest Jacek Myszkowski, a autorami zdjęć Adam Hawałej i Jacek Myszkowski.

Mapa „Śladami Tadeusza Różewicza”

Na mapie Wrocławia napis "Śladami Tadeusza Różewicza" i zaznaczonych kila miejsc np. Uniwersytet,, Park Południowy

Spacer po Wrocławiu śladami Tadeusza Różewicza – interaktywna mapka