Schemat organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

Tytuł infografiki: Schemat organizacyjny MBP we Wrocławiu

Na czele struktury stoi Dyrektor, podlegają mu:

 • Zastępca Dyrektora ds. merytorycznych,
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. kontaktów z Radą Miejską Wrocławia, uczelniami wyższymi, placówkami oświatowymi,
 • Zastępca Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych,
 • Główny Księgowy,
 • Dział Organizacyjno-Prawny, Kadr i Kontroli.

Zastępcy Dyrektora ds. merytorycznych podlegają:

 • Dział Gromadzenia i Opracowania,
 • Dział Metodyczny,
 • Dział Promocji,
 • Dział Informatyzacji,
 • Centrum Biblioteczno-Kulturalne Fama.

Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych podlega:

 • Dział Administracyjno-Gospodarczy.

Głównemu Księgowemu podlega Dział Księgowości.

Działowi Metodycznemu podlegają Filie i inne jednostki organizacyjne.