Schemat organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu

Tytuł infografiki: Schemat organizacyjny MBP we Wrocławiu

Na czele struktury stoi Dyrektorka Biblioteki, bezpośrednio podlegają jej:

 • Zastępczyni dyrektorki ds. merytorycznych
 • Zastępca dyrektorki ds. administracyjno-gospodarczych;
 • Główny księgowy;
 • Dział prawny;
 • Dział organizacyjny i kadr;
 • Pełnomocnik Dyrektorki ds. kontaktów międzynarodowych i współpracy z Radą Miejską oraz Radami Osiedli;
 • Inspektor ochrony danych osobowych

Zastępczyni dyrektorki ds. merytorycznych sprawuje nadzór nad pracą Działów: gromadzenia i opracowania zbiorów, metodycznym, promocji, informatycznego oraz CBK Fama.

Zastępczyni dyrektorki ds. merytorycznych sprawuje nadzór nad pracą Działów:

 • Gromadzenia i Opracowania,
 • Metodycznym,
 • Promocji,
 • Informatycznym,
 • Centrum Biblioteczno-Kulturalnym FAMA.

Zastępca Dyrektorki ds. administracyjno-gospodarczych sprawuje nadzór nad:

 • Działem Administracyjno-Gospodarczy.

Główny księgowy sprawuje nadzór nad:

 • Działem księgowości.

Kierowniczce Działu metodycznego podlegają:

 • kierownicy filii,
 • kierownik MultiCentrum,
 • kierownik CBK FAMA w zakresie organizacji pracy filii nr 11.