Pokryty kropkami portret Różewicza. Napis: Rok Różewicza w MBP

W listopadzie 2020 roku Sejm oddając hołd artystycznym dokonaniom poety, przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza. W grudniu 2020 roku Rada Miejska Wrocławia, pragnąc uczcić 100 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza Honorowego Obywatela Wrocławia, ustanowiła rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza.

18 lutego 2021 roku na sesji Rady Miejskiej Wrocławia radni podjęli uchwałę o nadaniu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu imienia Tadeusza Różewicza.

Z Tadeuszem Różewiczem – rok pierwszy

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i zmianami w funkcjonowaniu bibliotek przygotowujemy dla Państwa cykl wydarzeń związanych z naszym patronem.
Wydarzenia zostały zaplanowane na cały rok i będą kontynuowane w przyszłości. W tym roku odbywać się będą pod hasłem „Z Tadeuszem Różewiczem – rok pierwszy”.

Wystawa fotografii, filmy, akcje

Przygotowaliśmy dla Państwa:

W najbliższym czasie zaprosimy Państwa do akcji „Zabierz sobie wiersz” i pokażemy etiudy filmowe „Gesty Poety” zrealizowane we współpracy z Wrocławskim Teatrem Pantomimy.

Wrocławski portal „Rok Różewicza”


Polecamy specjalny portal przygotowany w ramach obchodów 100-lecia urodzin „Rok Tadeusza Różewicza”.
Strona zawiera cały czas aktualizowane kalendarium wydarzeń, artykuły, galerię zdjęć i filmów, a także cykl „Mój wiersz”, czyli wiersze T.R. wskazane przez znane/rozpoznawalne osoby, jako im bliskie/ulubione.
Pierwszy wiersz na stronę wskazał Prezydent Wrocławia, drugi – żona T. Rożewicza, Pani Wiesława.