Pokryty kropkami portret Różewicza. Napis: Rok Różewicza w MBP

W listopadzie 2020 roku Sejm oddając hołd artystycznym dokonaniom poety, przyjął uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza. W grudniu 2020 roku Rada Miejska Wrocławia, pragnąc uczcić 100 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza Honorowego Obywatela Wrocławia, ustanowiła rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza.

18 lutego 2021 roku na sesji Rady Miejskiej Wrocławia radni podjęli uchwałę o nadaniu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu imienia Tadeusza Różewicza.

Z Tadeuszem Różewiczem – rok pierwszy

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i zmianami w funkcjonowaniu bibliotek przygotowujemy dla Państwa cykl wydarzeń związanych z naszym patronem.
Wydarzenia zostały zaplanowane na cały rok i będą kontynuowane w przyszłości. W tym roku odbywać się będą pod hasłem „Z Tadeuszem Różewiczem – rok pierwszy”.

Zobacz wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu