Instytut Nauk o Informacji i Mediach zaprasza do rekrutacji na kierunki związane z bibliotekoznawstwem, publikowaniem cyfrowym i zarządzaniem informacją.

Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo

Studia licencjackie i magisterskie, tryb stacjonarny

 • Nowe technologie przetwarzania i upowszechniania informacji.
 • Funkcjonowanie bibliotek.
 • Wiedza o książce i kulturze.
 • Perspektywy: praca w ośrodkach informacji i kultury, bibliotekach publicznych, szkolnych, akademickich, mediatekach, księgarniach oraz wydawnictwach

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe

Studia licencjackie i magisterskie, tryb stacjonarny i zaoczny

 • Nowe technologie w tworzeniu publikacji tradycyjnych i cyfrowych.
 • Marketing i promocja na rynku publikacji, selfpublishing.
 • Funkcjonowanie mediów cyfrowych i społecznościowych.
 • Perspektywy: praca w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, portalach i księgarniach internetowych, agencjach reklamowych, brandingowych i mediach społecznościowych.

Zarządzanie informacją

Stacjonarne studia magisterskie, specjalności: analityka danych, cyfrowe dziedzictwo kultury

 • Statystyczne, etyczne i prawne aspekty zarządzania informacją.
 • Wizualizacja, semiotyka i ewaluacja informacji.
 • Zasoby instytucji GLAM, cyberkultura i netart.
 • Perspektywy: praca w instytucjach informacji i komunikacji publicznej, bibliotekach, mediatekach, archiwach, ośrodkach edukacji i kultury, centrach informacji biznesowej, turystycznej.

Więcej informacji na stronie Instytutu Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego.