Uśmiechnięty marynarz patrzący przed lunetę i napis Wyspa Książka Kierunek Północ

Publikacja powstała w ramach projektu Wyspa Książka – Kierunek Północ organizowanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu we współpracy z Fundacją
Czas Dzieci, Stord Kulturhus w Norwegii oraz Fundacją Go’N’Act.

Publikacja Wyspa Książka do pobrania w językach: polskim, angielskim i norweskim

Publikacja zawiera scenariusze zajęć i omówienia warsztatów, które odbyły się podczas Seminarium Wyspa Książka – Kierunek Północ.


O publikacji

Wyspa Książka to publikacja dla bibliotekarzy/ek i edukatorów/ek, którzy pracują lub chcą pracować z książką, wykorzystując metodę warsztatową. Scenariusze zajęć powstały na potrzeby Międzynarodowego seminarium dla bibliotekarzy/ek i edukatorów/ek, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Różewicza w Centrum Biblioteczno Kulturalnym Fama we Wrocławiu w kwietniu 2022 roku. Dzieliliśmy się dobrymi praktykami na temat edukacji czytelniczej i sposobów docierania do nowych grup odbiorczych. Po raz pierwszy w Polsce prezentowaliśmy bieżące trendy w pracy z dziećmi i wzajemnie uczyliśmy się od siebie, włączając w to uczestników/czki zajęć. Podczas Seminarium poznawaliśmy doświadczenia bibliotekarzy/ek i edukatorów/ek z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz Ukrainy. Seminarium otworzył Martin Widmark, autor zaangażowany w rozwój kompetencji czytania w Szwecji. Międzynarodowy charakter wydarzenia zetknęliśmy z lokalnością, stąd uczestnikami/czkami zajęć było 108 dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli, które dzięki udziałowi w wydarzeniu mogły poznać przestrzeń i ofertę Centrum Biblioteczno-Kulturalnego Fama. Pomysł realizacji Seminarium w takiej formule zaczerpnęliśmy z zaprzyjaźnionej Knižnica pre mládež mesta Košice. Biblioteka na Słowacji od wielu lat realizuje seminaria, których celem jest stworzenie przestrzeni do profesjonalnego spotkania, zwłaszcza bibliotekarzy/ek dziecięcych i kadry pedagogicznej, by umożliwić im zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności pracy z młodymi czytelnikami/czkami.

Oddajemy w Wasze ręce 11 scenariuszy warsztatów wraz z komentarzem dr Grażyny Walczewskiej-Klimczak, która na Seminarium dzieliła się z nami swoim doświadczeniem metodyczki, omawiając tematykę, wykorzystane metody i dostosowanie do grupy wiekowej poszczególnych propozycji zajęć. Warsztat, jako forma pracy, wyzwala aktywność, sprzyja przyswajaniu wiedzy przez doświadczenie, wreszcie kształtuje tak potrzebną dziś umiejętność pracy w grupie. Autor/ka, opowieść, ilustracja, ważny temat, ale też emocja są tutaj inspiracją do wspólnej zabawy, odkrywania i eksplorowania różnych warstw książki. Proponowane warsztaty otwierają wyobraźnię młodego odbiorcy/odbiorczyni i próbują zaintrygować go/ją bogactwem tego, co oferuje książka.

Scenariusze można potraktować jako inspirację lub wykorzystać jako gotowy materiał do realizacji w swojej pracy z czytelnikami/czkami. Dodatkowym wsparciem jest możliwość obejrzenia nagrania z warsztatów, które były prowadzone podczas seminarium. Możemy zobaczyć, jak pracowali prowadzący warsztat, jak reagowali uczestnicy/czki, a wszystko po to, by doskonalić swój warsztat, podnieść kompetencje i mieć satysfakcję, gdy kolejni czytelnicy/czki przyjdą po książki. Ważnym uzupełnieniem scenariuszy jest raport z badań nad znalezieniem drogi do nowych odbiorców/czyń. Badania przeprowadzone w ramach projektu Wyspa Książka – kierunek Północ przez Agnieszkę Karp-Szymańską to 30 pogłębionych wywiadów z rodzicami mieszkającymi we Wrocławiu, którzy reprezentowali różne zawody, sytuację ekonomiczną i społeczną. Pomimo lokalnego charakteru badań, wiele zjawisk można traktować uniwersalnie.


Projekt został dofinansowany w ramach Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 

Finansowanie

Logotyp Funduszy Norweskich z napisem Iceland Liechtenstein Norway Grants Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy strategiczni

Logotyp Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Fundacji Czas Dzieci, Stord Kulturhus, Fundacji Go'n'Act

Partnerzy i Patroni medialni

Pasek z logotypami partnerów: Logotyp Świerszczyka. Logotyp SKIBA, litery składające się na napis w czarnym kole. Logotyp Radia Wrocław, kwadracik z amplitudą. Logotyp Radia Wrocław Kultura, obok napisu kwadracik z amplitudą. Logotyp Radia Ram, pomiędzy litery a i m wpisany zakres fal 89.8 FM

Logotyp Polskie Radio Dzieciom. Kolorowe grafiki zwierzątek i obok napis Polskie Radio Dzieciom.

Patronat honorowy

Logotyp Wrocław Miasto spotkań, pod spodem napis Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia