Według UNICEF i WHO brak dostępu do podstawowych menstruacyjnych artykułów higienicznych dotyka około 500 mln kobiet na świecie. W Polsce 500 tysięcy kobiet ma problem z dostępem do takich środków. Problem dotyka głównie osób w szkołach. Z zajęć wychodzi 21 proc. uczennic, bo nie ma podpaski, a 10 proc. z tego powodu w ogóle nie wychodzi z domu. To realny problem.

Akcje i fundacje prokobiece sprawiły, że o menstruacji mówi się głośno, a środki higieny menstruacyjnej zaczęły pojawiać się w miejscach publicznych.

Feminatywa (festiwal organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu) zaprzyjaźniła się z dwiema organizacjami przedziwdziałającymi wykluczeniu menstruacyjnemu. W tym roku naszymi partnerkami są Różowa Skrzyneczka i Akcja Menstruacja.

Skrzyneczki w filiach MBP

W toaletach Miejskiej Biblioteki Publicznej znajdziecie skrzyneczki obu inicjatyw, uzupełniła je firma EkoRodzina. Dziękujemy za wsparcie! Lista filii, w których można znaleźć skrzyneczki:


Partnerstwo

Różowa skrzyneczka: „to fundacja, której celem jest walka z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz dostęp do rzetelnej edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole. Staramy się o zniesienie tabu, którym obciążona jest w Polsce menstruacja, włączając do dyskusji zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Głośno mówimy potrzebie ekologicznych i zdrowych rozwiązań na czas miesiączki.”

Akcja Menstruacja: „walka z ubóstwem menstruacyjnym to walka na wielu frontach – zapewniamy dostęp do produktów higienicznych  w szkołach, rozdajemy kubeczki menstruacyjne, wysyłamy paczki ze środkami higienicznymi potrzebującym, wspieramy inne organizacje pozarządowe i umieszczamy w przestrzeni publicznej ogólnodostępne szafki z podpaskami. Przełamujemy tabu i edukujemy. Podchodzimy do problemu ubóstwa menstruacyjnego kompleksowo.”