Równoleżnik Zero

Organizatorzy

Logotypy: Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Mediateki, Biblioteki Turystycznej, Centrum Innowacji Przejście, MultiCentrum

Organizatorami Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza „Równoleżnik Zero”, przygotowywanego z inicjatywy Tomasza Błońskiego, jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu (Filia nr 57 – Biblioteka Turystyczna, Filia nr 58 – Mediateka). Naszym celem jest stworzenie unikalnego, interdyscyplinarnego wydarzenia, będącego okazją do spotkań ludzi zainteresowanych podróżami i poznawaniem innych kultur. Chcielibyśmy stworzyć dla mieszkańców Wrocławia przestrzeń, w której mogliby rozbudzić swoją wyobraźnię, słuchając opowieści z całego świata, ale także poznać życie codzienne, zwyczaje i tradycje ludzi żyjących w różnych zakątkach globu. Umożliwią to nie tylko opowieści z wypraw po całym świecie, ale też pokazy filmów, wystawy zdjęć, koncerty muzyki etnicznej czy warsztaty o tematyce kulturowej. Chcemy rozbudzić zainteresowanie światem, zachęcając uczestników festiwalu do własnych podróży.

Katarzyna Kabat – Koordynator główny festiwalu
Dział Promocji MBP we Wrocławiu
kkabat@biblioteka.wroc.pl tel.:  605 319 992

Marzena Karwowska – koordynator ds. programu
mkarwowska@biblioteka.wroc.pl tel.: 503 750 009

Aneta Siwka – koordynator ds. oferty rodzinnej, warsztatów, wolontariuszy
asiwka@biblioteka.wroc.pl  tel.: 71 347 12 71

Emilia Kubacka – Mediateka
ekubacka@biblioteka.wroc.pl  tel.: 71 347 12 68