Równoleżnik Zero

Organizatorzy

Organizatorami Wrocławskiego Festiwalu Podróżniczego im. Olgierda Budrewicza „Równoleżnik Zero”, przygotowywanego z inicjatywy Tomasza Błońskiego, jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu (Filia nr 57 – Biblioteka Turystyczna, Filia nr 58 – Mediateka).

Naszym celem jest stworzenie unikalnego, interdyscyplinarnego wydarzenia, będącego okazją do spotkań ludzi zainteresowanych podróżami i poznawaniem innych kultur.

Chcielibyśmy stworzyć dla mieszkańców Wrocławia przestrzeń, w której mogliby rozbudzić swoją wyobraźnię, słuchając opowieści z całego świata, ale także poznać życie codzienne, zwyczaje i tradycje ludzi żyjących w różnych zakątkach globu. Umożliwią to nie tylko opowieści z wypraw po całym świecie, ale też pokazy filmów, wystawy zdjęć, koncerty muzyki etnicznej czy warsztaty o tematyce kulturowej.

Chcemy rozbudzić zainteresowanie światem, zachęcając uczestników festiwalu do własnych podróży.

Logotypy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Mediateki oraz Biblioteki Turystycznej

Marzena Karwowska

koordynatorka festiwalu
mkarwowska@biblioteka.wroc.pl; tel.: 503 750 009


Martyna Gontarz

koordynatorka działań w Mediatece, kontakt z wydawnictwami
mgontarz@biblioteka.wroc.pl; tel.: 71 347 12 68


Beata Żuchowska-Guszkowska

koordynatorka wolontariuszy
bzuchowska@biblioteka.wroc.pl; tel.: 71 347 12 67