CyberMistrz

CyberMistrz

CyberMistrz to projekt realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego od 2020 do 2022 roku. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności pracowników wrocławskich instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Postaw Twórczych – w zakresie animowania aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych, a także wzrost aktywności cyfrowej wśród młodych wrocławian – dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat – w ramach szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe.

Organizatorem szkoleń jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Informacje

ZAPRASZAMY: młodzież od 10 do 18 lat
GDZIE: online i na żywo
KIEDY: 2020-2022
UDZIAŁ: bezpłatny

ORGANIZATORZY:  Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
FINANSOWANIE: Unia Europejska
KONTAKT:  71 724 22 98 i strona internetowa projektu

Cyber Mistrz. Cyfrowi, kompetentni, bezpieczni.

Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży

CyberMistrz

Podnosimy i rozwijamy kompetencje cyfrowe młodych wrocławian podczas bezpłatnych szkoleń.