Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni

“Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” to innowacyjny projekt edukacyjno-społeczny umożliwiający dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji. Prowadzone są również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych. Zajęcia odbywają się od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. w bibliotekach w różnych zakątkach Polski. Obejmują obszary takie jak np. nauka języka polskiego i ukraińskiego, kompetencje przyszłości STEAM, majsterkowanie, podstawy programowania, angażujące zajęcia muzyczne, ruchowe i plastyczne, a także kluby wiedzy w metodologii P2PU oraz TeamUp. Zajęcia prowadzą doświadczeni animatorzy, trenerzy i nauczyciele, a także odpowiednio przeszkoleni bibliotekarze. Biblioteki otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe. Sprzęt niezbędny do realizacji programu – w tym komputery, interaktywne roboty, zestawy muzyczne i edukacyjne – przekazywany jest placówkom. Biblioteki tworzą także Cyfrowe Centra Edukacji, czyli przestrzeń do nauki w szkole online dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, ale w formie stacjonarnej, umożliwiającej integrację i kontakty z rówieśnikami oraz wsparcie nauczyciela.

Projekt realizowany jest przez międzynarodową organizację humanitarną Save the Children International oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Więcej informacji o projekcie na stronie Biblioteki dla Ukrainy.

Szczegółowy plan działań w ramach projektu Biblioteka dla wszystkich na stronie MultiCentrum.