Szkoła Podstawowa nr 77 im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu zaprasza Uczniów wszystkich wrocławskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Twórczości Tadeusza Różewicza.

Konkurs organizowany jest we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Różewicza.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas IV-VIII z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI, VII-VIII, którzy przygotują do recytacji wybrany przez siebie tekst (poetycki, prozatorski, dramaturgiczny) z twórczości Tadeusza Różewicza w wybranym przez siebie języku: polskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim.

Szkołę reprezentować może maksymalnie dwóch uczniów w każdej z czterech kategorii wybranych w szkole po eliminacjach wewnętrznych:

klasy IV-VI

  • recytacja w języku polskim (maks. 2 uczniów)
  • recytacja w języku obcym (maks. 2 uczniów)

klasy VII-VIII

  • recytacja w języku polskim (maks. 2 uczniów)
  • recytacja w języku obcym (maks. 2 uczniów)

Zgłoszenia uczniów przez szkołę: do 17 kwietnia 2023

Etap międzyszkolny odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 77 im. Tadeusza Różewicza 27 kwietnia 2023.

Więcej informacji na stronie Szkoły Podstawowej nr 77 im. Tadeusza Różewicza