Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu została partnerem konkursu międzyszkolnego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 77 im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.

To międzyszkolny konkurs plastyczny z okazji 100 rocznicy urodzin poety. Do udziału zaproszone są wszystkie wrocławskie szkoły podstawowe.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VIII
z podziałem na dwie kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VIII.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na jeden z podanych tematów:

  • Ilustracja do wiersza poety – na podstawie wybranego wiersza Tadeusza Różewicza należy wykonać pracę plastyczną będącą wizualną interpretacją utworu.
  • Portret Tadeusza Różewicza – portret może ukazywać poetę
    w różnych etapach życia, może to być portret realistyczny lub abstrakcyjny.
  • Ulubione miejsca T. Różewicza we Wrocławiu – praca może ukazywać miejsce szczególnie ważne dla poety (praca, dom, wypoczynek, niektóre z tych miejsc zostały utrwalone przez poetę w jego wierszach). Format pracy: A3

Technika wykonania prac: dowolna (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage itp.).
Termin dostarczenia prac: do 31.05.2021 r.