Tematem wykładu jest Genji monogatari, czyli Opowieść o księciu Genjim – arcydzieło literatury japońskiej i światowej, jak również ukazany w nim niezwykle żywy i realistyczny obraz japońskiej kultury dworskiej przełomu X i XI wieku. Dzieło, którego autorką jest dama dworu, poetka i pisarka Murasaki Shikibu, powstało około 1008 roku i składa się z 54 ksiąg, ukazujących historię życia, kariery zawodowej i związków miłosnych tytułowego bohatera księcia Genjiego, syna cesarza. Opowieść o księciu Genjim, zaliczona przez UNESCO do dziedzictwa kultury światowej, została przełożona na wiele języków europejskich, jak również na współczesny japoński. Obecnie jest przygotowywany pierwszy polski przekład tego dzieła.  

Opowieść o księciu Genjim to utwór z jednej strony unikalny, pokazujący kulturę dworską i obyczaje ówczesnej Japonii, z drugiej zaś strony posiada pewne wartości uniwersalne ukazuje bowiem rzeczywistość przez pryzmat uczuć bohaterów, ich wyborów oraz konfliktów wewnętrznych.

Iwona Kordzińska-Nawrocka – absolwentka Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Shinshū (Japonia). Zatrudniona w Katedrze Japonistyki UW na stanowisku profesora uczelni, obecnie kierownik Katedry. Specjalizuje się z klasycznej literaturze,  języku oraz współczesnej kulturze japońskiej, w szczególności kulturze życia codziennego i kulturze popularnej. Opublikowała m.in.: Japońską miłość dworską (TRIO, 2005), Ulotny świat ukiyo. Obraz kultury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku (WUW, 2010), Japońską kulturę kulinarną (Japonica 2018), Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii (redakcja, WUW, 2008), Japonia w perspektywie transkulturowej (współredakcja z Agnieszką Kozyra, Japonica 2021).

klasyczna ilustracja japońska; mężczyzna w kimono gra na flecie siedząc na gałęzi
Genji

logo Sakury, wrocławskich dni japońskich inspiracji
Sakura

Wydarzenie towarzyszy Festiwalowi Sakura.

Data wydarzenia: 17.05.2024

Godzina: 19:00

Adres:
Filia nr 12, DWORZEC
ul. Piłsudskiego 105
50-085 Wrocław
tel.: 71 347 12 63