Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza na 21. edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2024, która odbędzie się 1-3 sierpnia 2024 w Centrum Kultury „Browar B” we Włocławku.

To impreza o profilu artystycznym i metodycznym obejmująca swoim zasięgiem wszystkie województwa. Przegląd odbywa się co dwa lata, a dotychczas poprzedzały go eliminacje wojewódzkie. W tym roku organizatorzy zrezygnowali z eliminacji wojewódzkich na rzecz kwalifikacji drogą elektroniczną.

Ideą Przeglądu jest integracja Seniorów z ludźmi młodego pokolenia. „ARS” stwarza możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, pielęgnowanie tradycji ludowych i działalności zespołów artystycznych, oddziaływanie na szersze kręgi społeczne poprzez upowszechnianie właściwych wzorców aktywnego spędzania wolnego czasu.

Do udziału w Przeglądzie Organizator zaprasza wszystkie Podmioty artystyczne z placówek działających na rzecz Seniorów oraz integracji międzypokoleniowej. Uczestnicy (soliści, duety i zespoły) będą mieli okazję zaprezentować się w czterech przestrzeniach: taniec, muzyka, folklor i teatr.

Załączniki

Regulamin 21. Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2024, PDF, 2 MB