Wobec Uchwały Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2022 ogłaszamy zamiar zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu w zakresie struktury i lokalizacji filii.

Ogłasza się zamiar:

  1. połączenia filii nr 13 z filią nr 58 i utworzenia z nich filii nr 58 przy pl. Teatralnym 5;
  2. czasowego zawieszenia działalności filii nr 31;
  3. przeniesienia filii nr 41 z ul. Sołtysowickiej 48 na ul. Sołtysowicką 29h i zmiany jej numeru na 19.