Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

Tłumacz w bibliotece

Zgłoś się ze swoją sprawą do jednej z 4 bibliotek, gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi:

Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

Tłumacz zdalnie

Z usługi możesz także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy do tego sprzęt komputerowy (komputer PC, laptop, tablet) wyposażony w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę dłoni.

Piktogram dwóch dłoni - symbol polskiego języka migowego
POŁĄCZ SIĘ Z TŁUMACZEM

Kliknięcie linku wywołuje połączenie z tłumaczem języka migowego. Dzięki czemu tłumacz pośredniczy w rozmowie telefonicznej z pracownikiem.

Usługa dostępna jest w: