Obsługa konta czytelniczego PRIMO

Zmiana haseł w związku z przejściem na nowy system

W związku ze zmianą systemu bibliotecznego nie przeniosły się hasła użytkowników. W nowym systemie bibliotecznym Alma trzeba będzie je ustalić na nowo. W tym celu prosimy o kontakt z wybraną filią.  

 1. Jak zalogować się na swoje konto biblioteczne?
  wejdź na stronę biblioteki
  • w prawym, górnym rogu strony znajduje się ZALOGUJ kierujące do okna logowania do konta bibliotecznego
  • w miejscu LOGIN wpisz numer karty bibliotecznej (znajdziesz go pod kodem kreskowym na karcie) lub numer URBANCARD (na odwrocie karty, cały numer, baz spacji) lub numer aplikacji Nasz Wrocław
  • w miejscu HASŁO wpisz pierwszych osiem cyfr numeru PESEL
   (jeśli nie posiadasz numeru PESEL hasłem jest pełna data urodzenia wpisywana w formacie rok miesiąc dzień RRRRMMDD)
  • wybierz ZALOGUJ lub ENTER
 2. Jak zmienić hasło do konta bibliotecznego?
  • zaloguj się (patrz wyżej)
  • wybierz DANE OSOBOWE
  • wybierz ZMIANA HASŁA
  • postępuj zgodnie z instrukcją
 3. Co zrobić, żeby otrzymywać powiadomienia dotyczące terminów zwrotów/stanu rezerwacji?
  • zaloguj się (patrz wyżej)
  • wybierz DANE OSOBOWE
  • wybierz EDYTUJ
  • wpisz swój adres mailowy na dole strony
  • wybierz ZAPISZ ZMIANY
 4. Jak przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów?
  • zaloguj się (patrz wyżej)
  • wybierz WYPOŻYCZENIA
  • możesz wybrać opcję PRZEDŁUŻ WSZYSTKIE. Prosimy sprawdzić czy przy wszystkich tytułach zmieniły się terminy zwrotów.
  • możesz przydłużyć termin zwrotu wybranych pozycji, klikając PRZEDŁUŻ przy danym tytule. Sprawdź, czy obok tytułu pojawi się nowy termin zwrotu.
  • Limity przedłużeń dla poszczególnych typów zbiorów bibliotecznych:
  • dla książek, książek mówionych i materiałów do nauki języków – przedłużenie o 30 dni (czyli 30 dni wypożyczenia i maksymalnie 30 dni od momentu przedłużenia, łącznie maksymalnie 60 dni),
  • dla filmów, kompaktów muzycznych, edukacyjnych programów multimedialnych, gier komputerowych, gier planszowych – przedłużenie o 7 dni (czyli 7 dni wypożyczenia i maksymalnie 7 dni od momentu przedłużenia, łącznie maksymalnie 14 dni).

   UWAGA!
   Zbiory, których termin oddania chcemy przedłużyć, nie mogą być przetrzymane, a konto nie może być obciążone żadnymi zaległościami finansowymi.
   Samodzielne przedłużenie nie może zostać wykonane w dniu zwrotu.
   Pozycje zamówione przez innych czytelników nie podlegają przedłużeniom. Przy takich egzemplarzach w Statusie wypożyczenia jest komunikat: „Zamówiono dla innego czytelnika” oraz pojawia się symbol kłódki i komunikat „Nie można prolongować”.
 5. Jak złożyć zamówienie?
  • zaloguj się (patrz wyżej)
  • odszukaj interesującą Cię pozycję w katalogu
  • wybierz filię, w której chcesz złożyć zamówienie
  • wybierz ZAMÓWIENIE
  • wybierz Miejsce odbioru (jest to miejsce skąd zamawiamy i gdzie odbierzemy egzemplarz)
  • wybierz Wyślij zamówienie

   Jeśli zamówienie udało się zarejestrować, pojawi się komunikat: Twoje zamówienie zostało pomyślnie złożone.
   Stan realizacji zamówienia możesz śledzić:
  • wybierając w panelu bocznym zakładkę MOJE ZAMÓWIENIA,
  • wybierając zakładkę ZAMÓWIENIA w panelu górnym.

   UWAGA!
   Zamówienie można złożyć tylko na te pozycje, które są wypożyczone bądź zamówione przez innych czytelników
 6. Dlaczego nie można złożyć zamówienia?
  Jeśli pojawi się komunikat w Primo: „Zapisanie zamówienia nie powiodło się: Użytkownik ma aktywne wypożyczenie dla wybranej pozycji”, oznacza to, że nie można zamówić pozycji ponieważ czytelnik zamawiający ma ją już wypożyczoną. 
  Jeśli pojawi się komunikat w Primo: „Zapisanie zamówienia nie powiodło się: Użytkownik ma aktywne zamówienie dla wybranej pozycji”, oznacza to, że nie można zamówić pozycji, bo już jest zamówiona przez czytelnika. Do jednego tytułu można ustawić się w kolejce tylko w jednej filii.
 7. Jak sprawdzić historię wypożyczeń?
  • zaloguj się (patrz wyżej)
  • wybierz WYPOŻYCZENIA
  • wybierz rozwinięcie przy AKTYWNYCH WYPOŻYCZENIACH
  • wybierz POPRZEDNIE WYPOŻYCZENIA (to jest historia Twoich wypożyczeń).
 8. Co zrobić w przypadku blokady konta?
  Blokada konta może być nałożona z wielu powodów. Uniemożliwia ona wypożyczanie, przedłużanie terminów zwrotu i składanie zamówień. W przypadku jej wystąpienia należy skontaktować się w którąkolwiek filią Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
 9. Jak sprawdzić wysokość kary naliczonej za nieterminowy zwrot wypożyczeń?
  • zaloguj się (patrz wyżej)
  • wybierz TRANSAKCJE FINANSOWE
  • Przy każdej pozycji, która została oddana po terminie, widnieje naliczona za przetrzymanie kwota. Naliczone kary można regulować bezpośrednio w bibliotece lub przelewem, uiszczając opłaty na odpowiednie konto. W przypadku kiedy zbiory nadal widnieją na koncie czytelnika jako nieoddane, należy zwrócić je w filii bibliotecznej, w której zostały wypożyczone i dopiero wówczas uregulować zaległości finansowe.
 10. Co zrobić, kiedy limit przedłużeń został już wyczerpany lub termin zwrotu został przekroczony, a Ty dalej potrzebujesz bibliotecznych zbiorów?
  W takiej sytuacji należy zwrócić zbiory do filii bibliotecznej, w której zostały wypożyczone i uregulować ewentualne zaległości finansowe, a jeśli nie będzie dalszych zamówień na dane pozycje, wypożyczyć je ponownie.

Prosimy czytelników o wyłączenie w swojej przeglądarce (w szczególności w Google Chrome) tłumaczenia witryny PRIMO, aby wyświetlane daty były prawidłowo interpretowane.